Det nye styret i Kragerø Venstre

Litt utskifting, men mange rutinerte travere fortsetter

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Leder: Solfrid Rui Slettebakken
Nesteleder: Johan Tønnes Løchstøer
Sekretær: Arvid Slettebakken
Kasserer: Trine Jørgensen
Styremedlem: Vincent Gaaserud
Styremedlem: Lailo Merganova
Styremedlem: Andrea Byvold Næss
Varamedlem: Petter Wellek Baann
Varamedlem: Kari Køhler
Studieansvarlig: Arvid Slettebakken
Valgnemd: Jan Otto Volden, Lailo Merganova, Andrea Byvold Næss, Gunnar Jarandsen
Utsendinger til årsmøtet i Telemark Venstre:
Lailo Merganova, Trine Jørgensen, Arvid Slettebakken. Andrea Byvold Næss blir med som vara/observatør.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**