Fredrikstad Venstres styre 2015

Foto: Fredrikstad Venstre

Dette styret ble valgt på årsmøtet 28. januar 2015.

Leder: Trond Svandal
Nestleder: Gerard Doetjes

Kasserer: Per Elling Braseth-Ellingsen
Styremedlem: Anne Bager Carlsen
Styremedlem: Amelia Aune
Styremedlem: Marius Gudim Stenhaug
Styremedlem: Mona Nilsen

Varamedlemmer: Harald Høiby, Kirsten Sandvik, Tormod Schei, Maria Trenum

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**