Jorunn Holter æresmedlem i Frogn Venstre

Jorunns engasjement, lokalkunnskap og evne til å aldri gi seg har stor betydning for Venstres posisjon i Frognpolitikken, mener forslagsstiller Terje Johansen, som fikk med seg et enstemmig årsmøte på vedtaket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Jorunn Holter

Foto: Erik Lundeby

Holter har vært aktiv i politikken siden 1979, da hun ble innvalgt som varamedlem i kommunestyret. Hun var siden innvalgt som fast medlem frem til 1995, som gruppeleder i flere perioder og som varaordfører i halve perioden 1987—89. Parallelt har hun i flere perioder vært aktiv i fylkespolitikken for Akershus Venstre, i helse-, i kultur- og i samferdselsutvalg. Hun har vært fylkessekretær og gruppesekretær for Venstres KS-gruppe. I perioden 1999—2003 var Jorunn igjen valgt i kommunestyret og fungerte da som varaordfører i hele perioden. Fra 2003 til 2011 var hun medlem av utvalg for Miljø plan og bygg.

Jorunn Holter har alltid en rekke jern i ilden, utenom politikken. For tiden er hun nestleder i styret for Avistegnerhuset, og om sommeren er hun medansvarlig for Galleriene på Oscarsborg. Hun er også nestleder i kulturrådet, og styremedlem i Follo museums venner.

-Damen har passert 80 år, men ter seg fortsatt som en ungdom, alltid i godt humør, sier Terje Johansen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**