Venstre ønsker maktskifte i Fredrikstad

Politisk uttalelse fra Fredrikstad Venstres årsmøte 28. januar 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Fredrikstad står ovenfor store utfordringer, og byen trenger politikere som våger å tenke nytt. Venstre prioriterer næringsutvikling, skole og miljø, og ønsker et nytt styre i Fredrikstad etter valget høsten 2015.

Dersom det blir et flertall for den borgerlige opposisjonen i 2015, mener Fredrikstad Venstres årsmøte at det må føre til et maktskifte i Fredrikstad. Ved et nytt flertall vil Fredrikstad Venstre samtale med de andre opposisjonspartiene for å få etablert et nytt grønt og borgerlig styre i Fredrikstad. Fredrikstad Venstre går til slike samtaler med det mål å få mest mulig gjennomslag for egen politikk. Graden av gjennomslag vil være avgjørende for Venstres deltakelse i et slikt samarbeid.

Det er en forutsetning at det politiske samarbeidet Fredrikstad Venstre deltar i, fører en ansvarlig økonomisk politikk som senker gjeldsnivået til kommunen og sørger for å vedlikeholde kommunens eiendommer og verdier. Vi vil ha en politikk som er mye mer ambisiøs innenfor klima- og miljøpolitikken. Vi vil også ha en politikk som satser betydelig på utviklingen av flere nye arbeidsplasser — samtidig som vi satser på tidlig innsats i barnehagene og skolene våre. Kun på den måten får vi flere som fullfører skolegangen sin — og flere i arbeid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**