Vern hangaren

Rolf Austgard argumenterer for bevaring av flyhangar på Bardufoss.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Verneverdig fjellhangar

Av: Rolf Austgard
Leder Målselv Venstre

På vegne av Forsvarsdepartementet har Forsvarsbygg (FB) sendt ut et høringsutkast som omfatter anlegg som foreslåes vernet. Det fremgår av ugradert informasjon at Norges første fjellhangar for fly, anlegg 112 på Bardufoss flystasjon ønskes vernet etter kulturminneloven. Sjefen for FB uttaler i den forbindelse at i samarbeid med Riksantikvaren er fjellhangaren på Bardufoss flystasjon foreslått vernet i sin helhet, mens et tilsvarende og nyere anlegg på Bodø hovedflystasjon, anlegg 96 skal dokumenteres for arkivmessig bevaring.

Verneplanen for Forsvaret er en lukket sak i Formannskapet 29. januar og legges frem uten innstilling. Høringsfristen er satt til 31. januar 2015. Etter Målselv Venstre sitt syn bør Formannskapet argumentere for varig vern av anlegg 112, gjerne med støtte fra Midt-Troms Museum, fylket og aktører innenfor turisme. Anlegget forteller om frykten for en atomkrig og viser en viktig del av den kalde krigens realiteter. Fjellanlegget egner seg godt for utstillinger og kulturopplevelser, og med en fantastisk akustikk kan en her fremføre skuespill og opera.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**