Vil ha Søndre Follo brannvesens avtale med S24 opp til debatt

Venstres Terje Johansen vil vite hva brannvesenet får ut av sin avtale om å utføre brannutrykninger og vekteroppdrag for vaktselskapet S24, og hva kostnadene og konsekvensene for brannberedskapen er.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Terje Johansen

Terje Johansen
Foto: Ivar Ruud Eide

Søndre Follo brannvesen gjennomfører utrykninger for vaktselskapet S24, både på brann- og tyverialarmer. Venstre-representanten tar opp dette som et spørsmål til ordføreren (interpellasjon) i kommunestyret 9.2.2015.

“Vårt lokale brannvesen har inngått avtale om varsling med et privat varslingselskap.Dette innebærer et betydelig antall utrykninger ved feilvarsling fra private varslingsanlegg, hvilket går ut over den normale brannberedskapen. Denne prioriteringen bør diskuteres i kommunestyret, og Venstre ber derfor om å få opp avtalen mellom Søndre Follo Brannvesen og S24 til debatt. Administrasjonen bes forberede saken med å lage en oversikt over antall utrykninger samt kostnader og inntekter for Brannvesenet med denne avtalen.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**