Nei til søndagsåpne butikker

Årsmøteuttalelse fra Rana Venstre 26.01.2015

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


De fleste av oss klarer helt fint å planlegge handlingen vår slik at vi ikke behøver å gjøre det på søndag. Høringen viser at alle som egentlig har med dette å gjøre er imot; ansatte, eiere, folk flest og ikke minst alle miljø-/klimaorganisasjoner.
Om spørsmålet overlates til kommunene, vil det være vanskelig for en kommunepolitiker å nekte næringslivet å holde åpent i sin kommune hvis nabokommunene har åpent. Søndagsåpne butikker påfører småbedrifter ekstra kostnader og prisene vil øke. Dette vil særlig ramme marginale butikker i utkanten.
Årsmøtet i Rana Venstre mener det er viktig at Regjeringa lytter til høringsinnspillene. Konsekvensene dreier seg om langt mer alvorlige spørsmål enn partiprogrammers formuleringer om å fjerne alle “unødvendige” forbud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**