Referat nominasjonsmøte 2015

Referat fra nominasjonsmøte i Rana Venstre, 26. januar 2015

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Saksliste
Sak 1 Konstituering
a. Godkjenning av innkalling
b. Godkjenning av sakslista
c. Valg av møteleder
d. Valg av referenter
e. Valg av protokollunderskrivere
Valg av tellekorps
Sak 2 Framlegg fra nominasjonsnemnda
Sak 3 Debatt om nominasjonsnemndas forslag
Sak 4 Nominasjon

Sak 1. Konstituering

a. Godkjenning av innkalling
Leder i Rana Venstre, Erling Solvang henviste til innkalling per epost og annonsering på webben.
Vedtak: Innkallingen godkjent

b. Godkjenning av sakslista
Vedtak: Sakslista godkjent

c. Valg av møteleder
Forslag: Erling Solvang
Vedtak: Enstemmig valgt

d. Valg av referenter
Forslag: Kerstin Ander-Trønsdal
Vedtak: Enstemmig valgt

e. Valg av protokollunderskrivere
Forslag: Hilde Dahlberg og Per Gunnar Hjorthen
Vedtak: Enstemmig valgt

f. Valg av tellekorps
Forslag: Det er ikke behov for tellekorps
Vedtak: enstemmig vedtatt

Godkjente medlemmer i nominasjonsmøtet 2015
Tormod Steen
Mary Ann Dahl
Erling Solvang
Kerstin Ander-Trønsdal
Siv Bårdsen
Erik Sundrønning
Bjørn Bernersen
Mats Hansen
Øyvind Snefjellå ikke medlem
Per Gunnar Hjorthen
Hilde Dahlberg

10 av de tilstedeværende har betalt medlemskontingent for 2013 eller 2014 og har dermed stemmerett.

Sak 2 Framlegg fra nominasjonsnemnda
Leder for nominasjonsnemnda Mary Ann Dahl la fram forslaget fra nemnda med en kort presentasjon av kandidatene. Listen har 37 plasser.

Nominasjonskomiteens forslag til kommunevalgliste for Venstre ved kommunevalget 2015:

1 Mats Hansen
2 Mary Ann Dahl
3 Tormod Steen
4 Stine M. Bakjord
5 Øyvind Snefjellå
6 Kerstin Ander-Trønsdal
7 Per Gunnar Hjorthen
8 Hilde Dahlberg
9 Mette Røbergeng
10 Annette Mari Sønvisen
11 Jan Inge Rødahl
12 Wenche Rogne
13 Tore Bakkejord
14 Johnny Svartkjøneng
15 Bjørn Bernersen
16 Siv Bårdsen
17 Ove Johnny Bustnesli
18 Frid Hege Nordahl
19 Brynjar Karstensen
20 Torbjørn Lie
21 Dag Østerdal
22 Hege Rølvåg
23 Ken Ronny Aastrøm Nyrud
24 Erling Solvang
25 Dagny Rygh
26 Jørund Rødahl
27 Anneke Leenheer
28 Lill Ester Nilsen
29 Knut Enoksen
30 Aina Konradsen Bjørkmo
31 Ragnhild Walla
32 Kjersti Mari A Bustnesli
33 Maj-Lisbeth Knutsen
34
35 Gerd Arntsen
36
37 Håkon Hauan

Sak 3 Debatt om nominasjonsnemndas forslag
Følgende hadde ordet i debatten: Tormod, Siv, Per Gunnar, Erling, Hilde, Kerstin, Mats, Bjørn, Øyvind.

Sak 4 Nominasjon
Forslag: Første kandidaten får forhåndsstemmetillegg.
Enstemmig

Forslag: Nominasjonsnemndas forslag vedtas.
Enstemmig

Forslag til vedtak: Styret får fullmakt til å supplere listen hvis nødvendig.
Enstemmig

Forslag til vedtak: Styret ved leder og sekretær er tillitsvalgt for kommunelista.
Enstemmig

Møtet avsluttet kl 19.00

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**