Aktivitetsplan/møteplan våren 2015

Her er en oversikt over alle møter og aktiviteter som planlegges i Tromsø Venstre våren 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


(sist oppdatert 3. februar)

Januar
26: Gruppemøte (kommunestyremøte 28. januar)

Februar
2: Styremøte
7-8: Fylkesårsmøte og fylkesnominasjonsmøte i Tromsø
16: Gruppemøte (kommunestyremøte 18. februar)

Mars

2: Styremøte
6-8: Lokalpolitisk nettverk (med Nordland Venstre og Finnmark Venstre) i Tromsø
23: Gruppemøte (kommunestyremøte 25. mars)

April
2-6: Påske
10-12: Venstres landsmøte i Tromsø
13: Styremøte
27: Gruppemøte (kommunestyremøte 29. april)

Mai
4/11: Styremøte
25: Gruppemøte (kommunestyremøte 27. mai)

Juni
1/8: Styremøte
15: Gruppemøte (kommunestyremøte 17. og 18. juni)
19-21: Lokalpolitisk nettverk (med Nordland Venstre)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**