Årsmøte i Nittedal Venstre 3.februar

Nittedal Venstre

Det er innkalt til årsmøte i Nittedal Venstre tirsdag 3.februar kl. 19:00 på rådhuset. Ordinære årsmøtesaker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Årsmøtet i Nittedal Venstre skal godkjenne lokallagets årsmelding og årsregnskap. Videre er det valg av styre. Det har ikke kommet inn spesielle saker som skal behandles under årsmøtet.

Nittedal Venstres valgliste for kommunevalget til høsten ble vedtatt på nominasjonsmøtet 25.november 2014. Nittedal Venstres valgprogram skal utarbeides våren 2015.

Styret

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**