Årsmøtet: Bakkehaug og Evang gjenvalgt

Eidsvoll Venstres årsmøte i går 02.02 var det best besøkte på minst 20 år. Knut Bakkehaug og Kaja Helchie Østmo Evang ble gjenvalgt som henholdsvis leder og nestleder. Se resultatet av årsmøtets valg av styre og delegater til fylkesårsmøtet her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Årsmøtet ble avholdt på Nye Nebbenes (nordgående). Leder i Akershus Venstre Solveig Schytz var fylkeslagets gjest på årsmøtet.

Per Aage Pleym Christensen hadde takket nei til gjenvalg som styremedlem. Årsmøtet gjorde følgende valg:

Styre:

Kaja Evang

Foto: Eidsvoll Venstre

Leder: Knut Bakkehaug (gjenvalg)
Nestleder: Kaja Helchie Østmo Evang (gjenvalg)

Styremedlemmer:

Rune Slettebakken (gjenvalg)
Jo Bratrud (gjenvalg, ny i dette verv)
Carl Johan Rød-Johansen (ny)
Benedicte Tærud (ny)

Varamedlemmer:

1. Irene Engjom (gjenvalg)
2. Kjersti Almåsvold (gjenvalg, ny i dette verv)

Delegater til årsmøtet i Akershus Venstre 07. og 08.februar:

Knut Bakkehaug, leder, kommunestyrerepresentant
Kaja Helchie Østmo Evang, nestleder
Rune Slettebakken, styremedlem
Benedicte Tærud, styremedlem
Tord Hustveit, leder i Unge Venstre

Varadelegater:

1. Carl Johan Rød-Johansen, styremedlem
2. Jo Bratrud, styremedlem
3. Irene Engjom, 1.vara til styret
4. Kjersti Almåsvold, 2.vara til styret
5. Per Aage Pleym Christensen

Informasjon om årsmøtet i Akershus Venstre finner du her.

Valgkomite for neste årsmøte:

Tord Hustveit, Sesselja Bigseth, Per Aage Pleym Christensen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**