Årsmelding for Orkdal Venstre

Her er årets årsmelding fra styret

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


1. Styret

Styret har bestått av:

Leder: Hanne Kvernmo Rye
Nestleder: Vegard Rostad Rinne
Sekretær: Kristian Kvakland
Kasserer: Lavrans Skuterud
Studieleder: Johan Randahl

Varamedlemmer: Knut Bonvik, Åse Rugland og Kari Garberg
Varamedlemmene har vært innkalt til alle møter.

Kristian Kvakland har vært forhindret fra å møte etter at han flyttet i høst. Knut Bonvik trakk seg fra sine verv ved behandlingen av kommunens arealplan.

Andre verv:
Valgkomite: Jomar Sommervold, Steinar Larsen og Johan Randahl.
Revisorer: Ola Hoston og Karsten Engen.

2. Representasjon/møter

Fylkesårsmøtet 7.-8.02:
Hanne Kvernmo Rye og Vegard Rostad Rinne deltok fra Orkdal. Arne Grønset og Kristian Kvakland var påmeldt, men ble forhindret fra å møte.

Lokalpolitisk nettverk:
Sør-Trøndelag Venstre har arrangert lokalpolitisk nettverk både i april og i september, men ingen fra Orkdal har deltatt i år på grunn mye møteaktivitet i egen kommune dette året.

Styremøter og medlemsmøter:
Det er holdt seks styremøter og fem medlemsmøter siste året.

I mars var temaet for medlemsmøtet behandling av kommunens arealplan. Det var det også i september etter at første utkast hadde vært på høring, i den forbindelse hadde vi besøk av Ingrid Voll (plan- og forvaltningssjef) som informerte om innkomne uttalelser. Vi hadde også møte om temaet i oktober før endelig vedtak skulle fattes. I oktober deltok partiet også på et folkemøte om havneutbygging der Arne Grønset og Lavrans Skuterud hadde flere innlegg.

På medlemsmøtet i mai ble programkomite og nominasjonskomite for lokalvalget 2015 vedtatt. Vi hadde også besøk av Ingrid Fagerli (leder, Helsetunet) og Kristin Wangen (leder, hjemmetjenesten) som orienterte om utfordringer det ble jobbet med innen helse og omsorg. Det ble også på dette møtet sett litt på arealplanbehandlingen.

3. Valgkamp

I dette mellomvalgsåret har vi begynt arbeidet med å forberede neste års fylkes- og kommunevalg. Programkomiteen er nedsatt, og har hatt møter og utarbeidet et første utkast til valgprogram. Nominasjonskomiteen er nedsatt og jobber aktivt med valglista. Vi har sendt inn innspill til fylkesnominasjonskomiteen, og det ser ut til at vi får med noen fra Orkdal på liste også denne gangen.

4. Økonomi og medlemstall

Økonomisk hadde vi en beholdning på 50 357,94 kr ved årsskiftet. Medlemstallet er på 29.

5. Ungdomsorganisasjonen

Orkdal og omegn Unge Venstre har hatt lite aktivitet dette året.

Orkdal, 27.01.15

Hanne Kvernmo Rye Vegard Rostad Rinne Lavrans Skuterud

Kari Garberg Johan Randahl Åse Rugland

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**