Årsmøtet: Styrets årsmelding for 2014

Blant sakene som ble behandlet på lokallagets årsmøte var styrets årsmelding for 2014. Styret oppsummerer 2014 med at det er lagt et godt grunnlag for videre vekst og fortsatt fremgang i 2015. Her kan du lese utdrag fra årsmeldingen, blant annet med lenke til alle leserinnlegg Venstre har hatt i EUB i 2014.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Innledning

Eidsvoll Venstres hovedfokus i 2014 har vært: Arbeidet i folkevalgte organer, synliggjøring av dette arbeidet i vanlige og sosiale medier, deltagelse på møter i Venstres organisasjon, og arbeidet med valgliste ved kommunevalget 2015.

Styret
Styret som ble valgt på årsmøtet 28.11 2013 har bestått av:

Knut Bakkehaug i Eidsvoll Venstre

Foto: Venstre

Leder:Knut Bakkehaug (gjenvalg, ny i dette verv)
Nestleder: Kaja Helchie Østmo Evang (ny)
Styremedlemmer:
Rune Slettebakken (gjenvalg)
Kjersti Almåsvold (gjenvalg, ny i dette verv)
Per Aage Pleym Christensen (ny)
Dag Erik Jansen (ny)

1.vara: Irene Engjom
2.vara: Jo Bratrud

Dag Erik Jansen ba i en epost 13.08 2014 om å bli løst fra vervet som styremedlem.

Årsmøtet i Akershus Venstre
Årsmøtet i Eidsvoll Venstre 28.11 2013 valgte følgende delegater til fylkeslagets årsmøte 15.02 2014:Knut Bakkehaug (leder), Kaja Helchie Østmo Evang (nestleder), Kjersti Almåsvold (styremedlem og folkevalgt, og som fylkesvalgkampleder fra valgkampen 2013), Rune Slettebakken (styremedlem) og Per Aage Pleym Christensen (styremedlem). I tillegg deltok Tord Hustveit fra Eidsvoll via Unge Venstres delegasjon — og som møteleder.

Årsmøtet ble avholdt på Bekkestua bibliotek i Bærum. Årsmøtet ble omtalt på lokallagets nettside gjennom flere artikler: «Eidsvoll med rekorddelegasjon på fylkesårsmøtet» (15.02 2014), “Regjeringssamarbeid og jordvern temaer i debatten» (15.02 2014), og «- Fornøyd med fylkesårsmøtet!» (17.02 2014).

Per Aage Pleym Christensen var av valgkomiteen innstilt som varadelegat til landsmøtet, men ble på fylkesårsmøtet valgt som landsmøtedelegat.

Det ble også lagt ut et fotoalbum på lokallagets Facebook-side, med bilder fra fylkesårsmøtet.

Deltagelse fra Eidsvoll på Venstres landsmøte
Venstres landsmøte 2014 ble avholdt 04. — 06.april, på Fornebu i Bærum. Akershus hadde en delegasjon på 21 personer, og fra Eidsvoll deltok Per Aage Pleym Christensen. Han skrev tre artikler fra landsmøtet på lokallagets hjemmeside: «Venstres landsmøte — dag 1», «Venstres landsmøte – dag 2», og «Landsmøtet — dag 3».

Ekstraordinært årsmøte foran nominasjonsmøtet i Akershus Venstre
Lørdag 01.november avholdt Eidsvoll Venstre et ekstraordinært årsmøte for å velge delegater og varadelegater til Akershus Venstres nominasjonsmøte for fylkestingslisten. Som delegater ble valgt: Knut Bakkehaug (leder i lokallaget og kommunestyrerepresentant), Kjersti Almåsvold (styremedlem og folkevalgt), og Tord Hustveit (innstilt av nominasjonskomiteen på 04.plass på fylkestingslisten). Som varadelegater ble valgt: Rune Slettebakken (styremedlem), Sesselja Bigseth og Benedicte Tærud.

Tord Hustveit nominert på 03.plass på fylkestingslisten
Nominasjonsmøtet for oppsett av fylkestingslisten til Akershus Venstre ble avholdt i Galleriet i Oslo 04.november. Fra Eidsvoll deltok Knut Bakkehaug, Kjersti Almåsvold og Tord Hustveit som delegater. I tillegg var Per Aage Pleym Christensen møteleder.

Tord Hustveit var innstilt på 04.plass men ble av nominasjonsmøtet satt opp på 03.plass.

Aktiviteter i lokallaget
Knut Bakkehaug og Per Aage Pleym Christensen løp i 1814-løpet som ble avholdt på Eidsvoll Verk 25.mai. Bilde av to slitne deltagere ble lagt ut på lokallagets Facebook-side.

Knut Bakkehaug, Kjersti Almåsvold, Tord Husveit, Sesselja Bigseth og Benedicte Tærud deltok på befaring i Trolldalen etter det ekstraordinære årsmøtet 01.november. Befaringen ble gjort i forbindelse med lokalisering av ny skole til erstatning for Vilberg barneskole. Bilde av deltagerne ble lagt ut på lokallagets Facebook-side.

Aktiviteter og markedsføring på internett
Eidsvoll Venstre har også i 2014 brukt både sin egen nettside og Facebookside aktivt til å fortelle om aktiviteter i lokallaget, informere om våre politiske standpunkter, og øke interessen for hva som foregår i lokale folkevalgte organer. Selv om aktiviteten ikke har vært like høy som i valgåret 2013 har Eidsvoll Venstre den nest mest besøkte hjemmesiden av alle lokallagene i Akershus Venstre. Bare Nes Venstre har bedre besøkstall.

Oppslag i media
Siden Venstre ikke er en del av storkoalisjonen i Eidsvoll (budsjettet for 2014 ble vedtatt av Ap, Høyre, FrP, KrF og EDB, og budsjettet for 2015 av Ap, Høyre og FrP), ikke er representert i formannskapet og kun i et hovedutvalg, er det begrenset hvor interessant Venstres gjøren og laden er for lokale medier. Imidlertid har lokallaget og våre folkevalgte fått mange oppslag i media også i 2014. Og en rekke leserinnlegg er kommet på trykk:

Fulltids verneombud (09.12 2013), Skatten berger Eidsvoll! (23.12 2013), Ungdom stemmer! (23.12 2013), Visjoner for Eidsvoll? (29.01 2014), Vi svikter det lokale demokratiet (13.02), Selvbedraget om Eidsvoll (01.03), Birkeland og Madsen (03.03), Hva skal staten mene, Madsen? (18.03), Kutter hals over hode (19.03), Å mobbe en rådmann (19.03), Bakholdet på Finstad (22.03), Bra av EUB om åpenhet (16.05), Prisen for demokratiet (19.05), Skoledebatten i Eidsvoll (01.07), Høyre er på leting (16.10), Madsens Eidsvoll (25.11), Venstre skjermet kulturen (26.11), Usaklig kritikk? (08.12), og Mer enn boliger (20.01 2015).
Alle innleggene er publisert på lokallagets hjemmeside og kan dermed leses der.

Redaksjonelle oppslag har det vært flere av, både gjennom deltagelse på åpne møter, som referater fra møter i folkevalgte organer, og i forbindelse med budsjettet:

Vil gjøre Eidsvoll til reservasjonsfri kommune (om regjeringens forslag til reservasjonsrett for leger, 27.01), Fikk anonymt abortbrev (om reservasjonsretten, 06.02 2014), – Nei til Trolldalen (fra Aps representant da skolestrukturutvalgets rapport ble behandlet 17.06 2014), Vil ikke legge ned Finstad skole (om skolestrukturutvalget, 24.09 2014), Overrasket over kritikken fra Høyre (om skolestrukturutvalget, 28.10 2014), Vil satse mer på skolene (om alternativt forslag til budsjett, 09.12), Sier nei til ny skole på Elstadjordet (02.11 2014), – No’ dritt å mangle do (om Venstres forslag om servicesenter på Skjoldnestangen, 31.01 2015).

Økonomi
Lokallaget har hatt bedre inntekter i 2013 og 2014 enn de foregående årene. Både på grunn av høyere stemmetall, flere medlemmer og høyere aktivitet. Det var enighet om å bygge opp økonomiske reserver til lokalvalgkampen i 2015 dette året. Lokallaget har derfor brukt lite penger på egne aktiviteter. De største utgiftene til lokallaget kommer av deltagelse på fylkesårsmøtet og landsmøtet. Det henvises til lokallagets regnskap.

Medlemstall
Medlemstallet har vært stabil, og medlemstallet er p.t 30 medlemmer. Noen har flyttet ut og noen har flyttet inn i kommunen.

Unge Venstre
Det er ikke eget lokallag av Unge Venstre i Eidsvoll, men Tord Husveit er leder av Norges Unge Venstre.

Nominasjonskomiteens arbeid
Nominasjonskomiteen ble valgt på årsmøtet 28.11 2013 og består av Per Aage Pleym Christensen (leder), Christine Meklenborg Salvesen (medlem) og Sesselja Bigseth (medlem).

08.februar 2014 ble det sendt epost fra nominasjonskomiteen til faste medlemmer og varaer til folkevalgte organer, listekandidatene fra 2011, og medlemmene i lokallaget — med forespørsel om å stå på valglisten for 2015. Åtte personer sa ja, mens to sa nei.

24.oktober ble det lagt ut en artikkel på lokallagets hjemmeside og Facebookside om å foreslå kandidater til valglisten.

08.november ble det sendt ut en epost til alle medlemmene, der de som ikke ønsket å stå på liste ble bedt om å si ifra.

Av de som stod på valglisten i 2011 har to flyttet ut av kommunen, og to har sagt nei til å stå på listen i 2015. Av de tre som stod på valglisten i 2011 som ikke var medlemmer av Venstre har 1 sagt nei. Det er verdt å merke seg at 2/3 av medlemmene som har sagt nei til å stå på valglisten i 2015 er kvinner.

15.januar 2015 ble det sendt ut et 01.utkast til valgliste til alle medlemmene. Fristen for å foreslå endringer eller andre navn til listen var 27.januar.

Oppsummering
Styret erkjenner at aktiviteten i lokallaget rent organisatorisk kunne vært høyere i 2014, men lokallaget støtter opp om Venstres lokale folkevalgte. De, Knut Bakkehaug og Kjersti Almåsvold arbeider godt, og Venstre er godt synlig i media. Det er gjennom valgresultatene i 2011 og 2013, valgkampgjennomføringen og det kontinuerlige arbeidet i folkevalgte organer og med synlighet i mediene lagt et godt grunnlag for videre drift i lokallaget, for medlemsvekst, og for et godt valgresultat i 2015.

Styret i Eidsvoll Venstre, 31.01 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**