Venstre vil verne matjorda

Landskap Sande
Landskap Sande, (Foto: Line Stendbrenden)

Alle politiske partier må ta ansvar for verdens miljøutfordringer. Vern av livsviktig matjord er én av de mange utfordringene vi står overfor både globalt og lokalt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Alle politiske partier må ta ansvar for verdens miljøutfordringer. Vern av livsviktig matjord er én av de mange utfordringene vi står overfor både globalt og lokalt. Klimaproblemene kommer til å slå innover oss, og ramme den fattigste delen av verden hardest. Matproduksjonen vil falle i mange deler av verden.

Venstre mener at vi må sørge for en mer helhetlig tanke rundt vern av vårt felles matkammer, også her i Norge. Fredrikstad er ikke bare en av landets største byer, men også en stor jordbrukskommune. Som en av fylkets store matprodusenter, med svært god matjord, har vi et særlig ansvar.

Fredriksstad Blad kunne for få dager siden melde at bare i Fredrikstad har prima matjord tilsvarende 162 fotballbaner forsvunnet de siste åtte årene. En storstilt utbygging har skjedd flere steder, ikke minst til handelssentre ved Dikeveien. Enda verre er det at det fremdeles omreguleres og planlegges omregulert store jordbruksarealer til annen virksomhet, enten ridesenter og boliger på Byens marker, eller store næringsarealer nær E6 ved Moum. Flere av utbyggingsprosjektene kan være viktige nok for Fredrikstad-samfunnet, men er plasseringen allikevel riktig når vi vet hva det går på bekostning? Venstre mener dagens styre har vist for stor vilje til å legge nye prosjekter på høyverdig matjord.

Jordvern i dag handler om solidaritet med de delene av verden som er langt vanskeligere stilt enn oss. Det handler også om å sikre matproduksjon for generasjonene som kommer etter oss. Hvis vi tillater oss å bygge ut og drive rovdrift på den beste matjorda vi har, og fylle den med asfalt og bygninger, ender den opp som uproduktiv i all overskuelig fremtid.

Men jordvern handler også om å se muligheter. Landbruket er viktig for Norge og for Østfold. Trenden med kortreist mat brer om seg, og entreprenørskap i landbruket vil bli alt viktigere for en matprodusent langt mot nord i verden. Det skjer ting mange steder, også i Fredrikstad. Vern av matjorda er derfor ikke bare en hindring mot utvikling, men må også sees inn som en av mange muligheter for næringsutvikling i landbruket.
Derfor har Venstre programfestet at vi vil verne Fredrikstads viktige matjord. Det er tross alt den vi lever av, og skal leve av i fremtiden.

Trond Svandal
ordførerkandidat for Venstre

(Publisert i Fredriksstad Blad, 6.2.2015)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**