Kristiansund Venstre på fylkesårsmøtet

Fylkesleder Ragnhild Helseth og lokallagsleder Asgeir Hansen, (Foto: Kristiansund Venstre)

Det var i alt 80 delegater som møtte på årsmøtet 2015 til Møre og Romsdal Venstre. Kristiansund Venstre var på plass med Asgeir Hansen i spissen sammen med Odd Williamsen, Johanne Haga og Ragnhild Helseth, sistnevnte i vervet som fylkesleder. Møtet ble avhold på Hotel Scandic Seilet i Molde.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**


Fylkestingsprogrammet var en av hovedsakene i tillegg til vanlige årsmøtesaker og politiske uttalelser. Det var kommet inn mange endringsforslag til programmet fra Kristiansund Venstre. Av dem var det viktigste at teksten om sykehus som sto i gjeldende program for 2011-2015 ble tatt inn igjen også for 2015-2019.

Det ble vedtatt 3 politiske uttalelser fra årsmøtet. Kristiansund Venstre var medforslagsstiller sammen med Smøla Venstre i uttalelsen som ble vedtatt om barneavdelingen ved Kristiansund sykehus.

Politiske uttalelser som ble vedtatt:

-Syke barn skal ha et fullverdig sykehustilbud
-Hent hjem asylbarna, Anundsen
-Senk eksamensavgifta for privatistar

Asgeir Hansen var ordstyrer lørdag. Han utførte den oppgaven veldig bra i tospann med Jarle Haga.

Asgeir og Ragnhild på Fylkesårsmøte 2015 Møre og Romsdal Venstre.

Foto: Kristiansund Venstre

Fylkesårsmøtet 2015 MR Venstre. Fra salen

Foto: Møre og Romsdal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**