Mandagsmøte 9. februar

Logo: Kristiansand Venstre

Velkommen til nytt mandagsmøte! I kommende uke har både oppvekststyret, formannskapet og byutviklingsstyret møte, og vi bruker mandagen på å gå gjennom saklistene og drøfte de viktigste sakene. Kl. 19.30 kommer Eivind Buckner og presenterer reguleringsplanen for Silokaia.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Saker til oppvekststyret:
– Justvik skole OPS – Rom og funksjonsprogram
– Ferie og fridager skoleårene 2016/17 og 2017/18 Ferie og fridager skoleåret 2014/2015
– Kinesisk som fremmedspråk, vurdering av tilbudet og svar på verbalforslag om å opprette tilbud på vestsida i kommunen
– Samarbeidsavtale mellom Bragdøya kystlag og Kristiansand kommune 2015-2018
– Felles barnevernstjeneste i Knutepunkt Sørlandet

Saker til formannskapet:
– Høring – overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten
– Søknad om kommunal garanti – Fullriggeren Sørlandet
– Høringsforslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager
– Felles barnevernstjeneste i Knutepunkt Sørlandet
– Avslutning av prosjekt “Snublesteiner”
– Vurdering av selskapsavtalen for Kilden Teater- og Konserthus IKS
– vedrørende forslag til ny organisering av funksjon og oppgaver til det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)
– Strategi for likestilling, inkludering og mangfold i Kristiansand kommune.
– Endring av kommuneplanens parkeringsbestemmelser for næring – høringssak
– Kommunedelplan Rv 41, Rv 451, ny veg til Kjevik – sluttbehandling
– Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Saker til byutviklingsstyret:
– Samarbeidsavtale mellom Bragdøya kystlag og Kristiansand kommune 2015-2018
– Marviksveien 45 – 47 – Detaljregulering – Sluttbehandling
– Justvik skole — detaljregulering — sluttbehandling
– Silokaia – detaljregulering – offentlig ettersyn
– Kuholmsveien 74 – 152/747 – enebolig, søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen.
– Slettheitoppen 9 – 14/1647 – påbygg, dispensasjon fra reguleringsplan
– Andåsveien 11 – 5/42 – søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av ny bolig
– Kystveien 684 – 85/30 – flytebrygge – søknad om dispensasjon og rammetillatelse
– Grunnevågkilen – 4/2 – klage på kommunens avslag om oppføring av bod og brygge
– Grunnevågkilen – 4/11 – klage på kommunens avslag om oppføring av bod og brygge

Saksfremstillingene finner du som vanlig på Politisk Agenda!

Velkommen til Kongensgate 34, kl. 18.30!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**