Uttalelse: Venstre krever fylkeskommunal handlingsplan mot nettmobbing

På fylkesårsmøtet til Rogaland Venstre, lørdag 7. februar ble det vedtatt en uttalelse om at Rogaland Venstre krever fylkeskommunal handlingsplan mot nettmobbing.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

internett

Foto: Hege

Rogaland fylkeskommune mangler en handlingsplan og skikkelige rutiner for å håndtere nettmobbing i de videregående skoler. Dette til tross for at elevene fra og med 2009 har vært pålagt å ha med bærbar PC til undervisninga.

Ny forskning gjort ved Universitet i Stavanger viser at nettmobbing får klart større langtidskonsekvenser for dem som rammes, ettersom offeret ikke har steder å «flykte til». Nettmobbing virker i tillegg å være mest utbredd blant elever i siste del av tenårene.

Samtidig rapporterer elev- og lærlingsombudet om mangelfulle rutiner i fylket med hensyn til samtlige former for mobbing av elever. Dette til tross for at liknende rutiner stort sett finnes på kommunalt nivå. Det er ikke holdbart at elevene på videregående skoler ikke får det vernet mot mobbing de har krav på i opplæringsloven.

Rogaland Venstre vil derfor pålegge fylket å utarbeide en helhetlig plan for hvordan nettmobbing skal håndteres, innen oppstart av skoleåret 2015/2016.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**