Uttalelse: Én felles nasjonal oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn

På fylkesårsmøtet til Rogaland Venstre, lørdag 7. februar ble det vedtatt en uttalelse om at Rogaland Venstre ønsker en felles nasjonal oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Barnevern02

Foto: Barnerettsadvokatene

Et urovekkende høyt antall av landets tidligere barnevernsbarn har i lokale og regionale offentlige, uavhengige granskinger fortalt at de har vært utsatt for grov omsorgssvikt, fysiske, seksuelle og mentale overgrep mens de var under offentlig omsorg i landets barnehjem, skolehjem, spesialskole og fosterhjem. De var i utgangspunktet beskyttet mot omsorgssvikt og overgrep gjennom lovverk og forskrifter, men i dag vet vi at svikten disse barna ble utsatt for var gjennomgripende og skadelig. Skaden oppsto der og da men blir ofte tydeligere senere i livet. Som voksne sliter svært mange med ettervirkningene etter sine opphold; synlige og usynlige skader som viser seg gjennom blant annet høyere rusbruk og rusmisbruk, større grad av uførhet og psykiske lidelser enn øvrige befolkningsgrupper.

Omtrent halvparten av landets kommuner har valgt å opprette oppreisningsordninger for denne gruppen og nesten 80 % av landets befolkning bor i disse kommunene. Stavanger kommune var i sin tid foregangskommune, Rogaland var foregangsfylke, og de aller fleste av kommunene og fylkene som etter hvert etablerte sine oppreisningsordninger brukte Stavanger og Rogalands ordning som modell. Modellen sikret størst mulig grad av likebehandling og rettferdighet for de tidligere barnevernsbarna, den sikret gode prosesser som førte til oppreisning for den enkelte, samtidig som den ga kommunene og det offentlige et unikt innblikk i en graverende systemsvikt og en mulighet til å utbedre sine barnevernstjenester i dag.

Venstre mener det er nødvendig å gi alle dem som ble utsatt for omsorgssvikt og/eller overgrep mens de var under offentlig omsorg, samme mulighet til oppreisning, uavhengig av hvilken kommune som plasserte dem, hvor de ble plassert eller når dette skjedde. Venstre mener at alle landets små og store kommuner skal kunne ha en mulighet til å delta i en felles nasjonal oppreisingsordning, med felles vedtekter, krav til prosess og innretning.

Rogaland Venstre vil at det etableres en varig og nasjonal oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn. Ordningen administreres av fylkesmannen i det enkelte fylke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**