Når regnvannet tar hverdagen

Halden Venstre vil følge opp gjeldende kommunestyrevedtak om å ta hensyn til
klimaendringer i videre arbeid med VA-planen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Vi lever i en tid med ekstremvær. I perioder med store nedbørsmengder er vitale
deler av Halden i regnvannets vold. Gatene har ofte hele sjøer av vann, som i mellom
gjør gatenetter så lite fremkommelig for gående og også for biler. Uten å ville det,
blir gående offer for sprut fra biler som kjører gjennom vannet.

Halden Venstre mener at det er tid for en kartlegging av hvor problemene er størst
når det regner som mest. Hvilke skader oppstår? Hva kan gjøres for at innbyggerne
ikke skal bli tilsølt? Har vi for dårlig avløp? Hva kan gjøres enkelt for å bedre
situasjonen? Hvilke planer og tiltak bør gjøres på sikt?

Dreneringsnett, fundamenter og valg av tomtegrunn må tilpasses de klimaendringer
vi nå ser.

Uttalelse fra Halden Venstres årsmøte 23. januar 2015

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**