OPS og kollektivtrafikk: Høyre og KrF avslo Venstrestøtte

03.februar behandlet kommunestyret de tekstforslagene som ble fremmet til budsjettbehandlingen i desember. Knut Bakkehaug signaliserte Venstre-støtte til forslag fra Høyre og KrF, men de to partiene hadde trukket forslagene i formannskapet. Derfor fikk ikke Venstre stemme for dem.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Budsjettforslaget og handlingsplanen behandles i kommunestyrets møte i desember. Partiene fremmer endringsforslag i tall, men også verbalforslag (tekstforslag) om tiltak som ønskes gjennomført eller utredet. Verbalforslagene sendes over til formannskapet. Så tar formannskapet en vurdering på hvilke forslag som bør gå videre, og kommunestyret får en egen sak om alle forslagene tidlig neste år.

Venstre har tidligere kritisert måten folkevalgte organer i Eidsvoll behandler verbalforslagene til budsjettet på. Uten å få noe gehør. Hvor bakvendt det kan bli ble til fulle demonstrert i kommunestyret 03.februar.

Venstre signaliserte støtte – før formannskapet
Før formannskapet skulle behandle de oversendte verbalforslagene 27.januar publiserte Eidsvoll Venstre først en artikkel der alle forslagene ble gjengitt – med rådmannens kommentarer. Så offentliggjorde Venstre hvilke forslag fra de andre partiene som kunne få Venstres støtte.

Knut Bakkehaug forteller at ordfører Einar Madsens mangel på bekymring for de små partienes demokratiske rettigheter fikk Venstre til å tenke gjennom taktikken. – Venstre er jo ikke med i formannskapet, men vi tenkte at ved å signalisere støtte til de andre partienes forslag kunne de som eventuelt støttet våre forslag gjøre det samme, sier han. Og fortsetter: – Vi trodde at flere forslag dermed kunne overleve formannskapets behandling, og dermed bli realitetsbehandlet i kommunestyret. Det skulle vise seg at denne taktikken ikke førte frem.

Bakkehaug roste Madsen
Da kommunestyret behandlet saken 03.februar startet Venstres kommunestyrerepresentant med å rose ordfører Einar Madsen for at han har tatt initiativ til at partiene som denne perioden ikke er representert i formannskapet skal ha møte- , tale- og forslagsrett når formannskapet behandler verbalforslagene. Bakkehaug understreket at det hadde blitt noen gode og interessante debatter om forslagene i formannskapet.

Til tross for de gode debattene i formannskapet 27.januar ble de aller fleste forslagene trukket – og noen nedstemt. Resultatet var at det kun var igjen et felles forslag vedrørende drift av Panorama og et fra Frp om botid og forkjøpsrett til kommunale boliger. Noe Bakkehaug ikke var fornøyd med.

Ba Høyre og KrF ta opp igjen forslag de trakk i formannskapet
Knut Bakkehaug henviste til Høyres forslag om OPS (forslag nr. 22 i formannskapets sak), og KrFs forslag “Vi trenger matebusser til/fra stasjonene” (forslag nr 9) og “Tog fra Eidsvoll via Dal til Jessheim” (nr 10), og sa at dersom disse forslagene ble tatt opp igjen i kommunestyret ville Venstre stemme for disse. Bakkehaug spurte Høyres gruppeleder Wenche Hoel Ulvin om hun ønsket å ta opp igjen sitt forslag om OPS til avstemning i kommunestyret, da dette er en sak som gir et så tydelig politisk skille. Hoel Ulvin ville ikke ta opp igjen forslaget.

Ønsket å ta opp igjen tre av Venstres forslag
I budsjettbehandlingen i desember fremmet Venstre fem verbalforslag. I kommunestyret 03.februar sa Knut Bakkehaug tilslutt i sitt innlegg at han hadde veldig lyst til å fremme tre av Venstres forslag på nytt, forslagene om nedleggelse av finansutvalget, park på Sundtoppen og båtservice anlegg på Skjoldnestangen. Men stemningen i kommunestyret var meget negativ til å ta opp igjen forslag som ikke hadde fått flertall i formannskapet. Dermed fikk hverken Venstre eller andre partier stemt over forslagene.

– SV kjempet for Sundtoppen da Venstre ikke var representert i kommunestyret (før 2007), og burde støttet dette forslaget. Partier som er opptatt av åpenhet og innsyn burde stemt for forslaget om å legge ned finansutvalget, og partier som er opptatt av å utvikle tilbudene i Sundet burde stemt for en utredning av serviceanlegg på Skjoldnestangen, sier Bakkehaug. Han synes det er synd at kommunestyret er så lite opptatt av muligheten til å stemme for å utrede saker de er enige i. Han står derfor fast på kritikken fra ifjor om at behandlingsformen disse forslagene får ikke viser den reelle støtten til forslaget.

Du finner referatet fra kommunestyrets møte [eksternlink#file:///C:/Users/Per%20Aage/Downloads/0_326024.PDF]her[/link].

Neste møte i kommunestyret er 10.mars.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**