Halden har hjerterom

Halden Venstres inviterer resten av kommunestyret til å bli med på en offensiv politikk for bosetting av flyktninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Halden Venstre: Listekandidater 2011.

Foto: Reyes Esteban

Ikke siden andre verdenskrig har det vært flere mennesker på flukt. Halden Venstre ønsker å bidra til bosetting av det antallet flyktninger vi er bedt om å ta imot. Vi er overbeviste om at vi haldensere er rause nok til å hjelpe folk på flukt fra krig eller naturkatastrofer. Vi mener også at en åpen og inkluderende holdning til bosetting i seg selv er et integreringstiltak som bidrar til at disse menneskene fortere blir i stand til å klare seg selv.
Rask bosetting av flyktninger med innvilget asylstatus er helt avgjørende for virkeliggjøring av regjeringens integreringspolitikk. Alternativet er ikke utsendelse, men forlenget opphold i ventemottak uten mulighet for deltagelse i det samfunnet som har sagt ja til å ta imot en.
Tilskuddsordningene er slik innrettet at kommunen mottar mest den første perioden. Flere flyktninger, og dermed mer penger, gir muligheter for å bygge opp et godt mottaksapparat i kommunen slik at vi lettere kan hjelpe til med bolig, arbeid og inkludering i nærmiljøet. Slik øker vi også sjansene for at de, som i utgangspunktet trenger hjelp, får mulighet til å etablere seg og bidra til mangfold og verdiskaping.

Geir Helge juni2014

Foto: Joakim Karlsen

Halden Venstre er skuffet over at Venstres representanter ble alene om å stemme for å ta imot 35 flyktninger i 2015. Et nytt år betyr nye muligheter og vi inviterer resten av kommunestyret til å bli med på en bosettingspolitikk, som vi samlet kan være stolte av.

Årsmøtet i Halden Venstre 23. januar 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**