Nei til søndagsåpne butikker

Butikkhyller, x

Resolusjon vedtatt på årsmøtet i Skien Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Skien Venstre ser ikke behovet for å åpne for en generell tillatelse til søndagsåpne butikker. Det er ikke behov for dette. Med så lange åpningstider som det er på virkedagene er det ingen som med rimelighet kan hevde at man har problemer med å få handlet. Det er et flertall i folket imot dette. De ansattes organisasjoner er i mot. Handelsnæringen er for det meste i mot. Når det ikke er et reelt behov er det ingen grunn til at flere skal måtte arbeide på det som hittil har vært fridag for de fleste. Det vil bli høyere kostnader for butikkene. Dette vil handelsnæringen velte over på kundene, slik at varene blir dyrere. Det vil etter all sannsynlighet føre til mer forurensing, med mer bilbruk av ansatte og kunder, og eventuelt transportnæringen for å tilføre varer til butikkene. Det er heller ikke ønskelig at folk lokkes til å handle mer, hvilket fører til høyere forbruk og mer forurensing.

Venstres standpunkt om at dette skal avgjøres lokalt i den enkelte kommune kan i utgangspunktet ha mye for seg. Men i kommuner som ligger tett ved hverandre kan det fort bli slik at hvis en kommune åpner opp for søndagshandel, blir de andre presset av konkurransehensyn til å gjøre det samme. Valgfriheten blir således ikke reell.

Skien Venstre ber Venstre sentralt ta opp spørsmålet på landsmøtet til våren til ny drøfting.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**