Uttalelse: Lokallag på Nordmøre om sykehussaken

Venstrelag på Nordmøre mener at prosessene i forbindelse med tomtevalg for nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal samsvarer dårlig med gode demokratiske prinsipper.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Sykehus og mangel på demokrati

Venstre mener at sykehussaken i Møre og Romsdal er et eksempel på prosesser der viktige avgjørelser tas i det lukkede rom og ikke i åpne demokratiske prosesser. Saker som gjelder spesialisthelsetjenester og valg av sykehusstruktur opptar innbyggerne. Der er viktig at folk kan stole på de avgjørelser som blir tatt. Venstre er glad for at det er blitt en åpen høring og at det kan komme fram hva som egentlig har skjedd i saken. Kompliserte prosesser kan være vanskelig for folk å forholde seg til. Derfor er tillit mellom folk og beslutningstakere avgjørende for at vedtak blir akseptert og har legitimitet.

Venstre mener det er av avgjørende betydning at tilliten blir gjenopprettet i denne og fremtidige prosesser. Åpne demokratiske prosesser og folkestyre er grunnleggende prinsipper for Venstre.

Derfor forventer Venstre at den vedtatte høringa i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite blir slik lagt opp at alle fakta om hva som virkelig har foregått i prosessen fram mot tomtevalg blir klarlagt.

Aure Venstre

Averøy Venstre

Gjemnes Venstre

Kristiansund Venstre

Smøla Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**