Levende

Venstres mål er å gjøre Horten til en bedre kommune å bo i. Venstre har gjennom prosjektet «Drømmen om Horten» beredt grunnen for en positiv utvikling. Nå er tiden kommet for handling. Vi vil med «Levende Horten» gi byen liv og stedene innhold. Vi skal ivareta byen og stedenes særtrekk og videreutvikle kvalitetene. Med dette arbeidet skal vi øke Hortens nærings-, bosteds- og besøksattraktivitet. Dette er avgjørende for å få til en positiv økonomisk utvikling.

 

Kulturbegrepet omfatter alle kunstneriske utrykk, idrett, friluftsliv, bibliotek, kino, fritidsklubber, kulturskole og kommunens kulturarv. Venstre ser på kultur som en drivkraft i samfunnet som oppstår der mennesker møtes. En aktiv kulturpolitikk og frivillig innsats i kommunen er en viktig investering for et rikere menneskelig miljø. Tilgang til kulturarenaer og kulturopplevelser bidrar til sosial utjevning , bedre folkehelse, næringsutvikling og økonomisk verdiskapning i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**