Fikk gjennomslag for kompetansearbeidsplasser

Ola, Toril, meg Helgen 13.-15.2.2015 gikk fylkesårsmøte i Nordland Venstre av stabelen på Radisson Blu i Bodø. Fra Vefsn deltok Toril Joakimsen og leder i Vefsn Venstre, Carola Karl Urvik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

I forkant av møtet hadde Vefsn sendt inn to forslag til uttalelse samt en rekke innspill til valgprogrammet for Nordland Venstre. Uttalelsen om kompetansearbeidsplasser ble prioritert av redaksjonsnemnda, og et samstemt årsmøte valgte å gå ut med denne uttalelsen. Samtidig hadde Unge Venstre i Nordland et forslag om at også yrkesfaget trenger et løft og deler av deres uttalelse ble tatt med inn under kompetansearbeidsplasser.

Senere på dagen ble det programdebatt hvor en rekke av Vefsn Venstres innspill ble tatt med inn. Her kan det nevnes at Franziska Wika og Kristian Helgesen har gjort en utmerket jobb med sine innspill til kapittel kultur og frilutfsliv samt et helt nytt kapittel om reiseliv ført i penn av Kristian Helgesen. Også Tom Kvitnes sitt innspill om å støtte opp om den sørsamiske kulturen og språket er kommet med i programmet. Carola Karl Urvik fremmet forslag om at ordet liberal blir byttet ut med ordet sosialliberal for å gjøre det tydelig at Venstre fortsatt er det sosialliberale partiet i Nordland og fikk gjennomslag for det fra årsmøte.

Men helgen var ikke bare forbeholdt vanlige årsmøtesaker og politikk. Delegatene fra Vefsn fikk også hilse på Ola Elvestuen, nestleder i Venstre, Stortingsrepresentant og leder i Energi- og miljøkomiteen hvor man drøftet lokale utfordringer.

– Alt i alt kan vi være godt fornøyd med uttellingen Vefsn Venstre har fått sier Carola Karl Urvik i en pressemelding til lokalavisen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**