Flekkefjord Venstre`s årsmøte støtter et fullverdig lokalsykehus

Det ble enstemmig vedtatt på Flekkefjord Venstre`s årsmøte å sende følgende uttalelse til Agder Venstre`s årsmøte med overskrift: Er vi mindre verdt?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**


Venstre støtter fortsatt et fullverdig lokalsykehus i Flekkefjord, med akutt kirurgi og fødeavdeling. Dette er en svært viktig sak for regionen vår
Strategiplan 2030 har skapt usikkerhet om sykehusets framtid i Flekkefjord. Fra å legge ned lokalsykehuset ifjor, skal man nå utrede innholdet for framtiden. Usikkerheten har gjort at kompetansen lokalt forsvinner. Stortinget skal høsten 2015 bestemme seg for sykehusenes innhold i Norge, og ingen endring skjer lokalt, før disse rammene er lagt. Dette er mer enn en sykehusplan, det er en samfunnsplan om hvor folk skal leve og bo i Norge.
Vi mener at folk i Listerregionen, Lund og Sokndal har rett på et likeverdig helsetilbud, der ikke avstander til større sykehus er avgjørende for livsviktig helsebehandling. Kvalitet er også avgjørende, både med traume-team, fødetilbud og pasientnært tilbud.
Sykehusutvikling må ikke bare baseres på økonomiske kostnader, men samhandling og helhetlig pasientforløp. Nå må alle krefter vise vilje og se på mulighetene!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**