Horten Venstre har valgt nytt styre 2015

Styret 2015 Horten Venstre, ER Horten

29. januar avholdt Horten Venstre sitt årlige årsmøtei Venstres hus på Kjær Gård.
Det var godt fremmøte og god stemning da møtet ble åpnet og konstituert. Ingen hadde innvendinger til innkalling eller dagsorden. Det ble brukt god tid til å lese opp styrets årsmelding og politisk regnskap.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Årsmelding 2014
Sett under ett har året vært et aktivt og innholdsrikt år. Vi har en medlemsøkning på ca 30%, vi har gjennomført 11 åpne møter og møter for medlemmer, Liberale studenter ble etablert mars 2014, vi har samlet tidligere aktive venstre politikere, vi har jobbet med organisatoriske forbedringer og vi har arrangert venstreskolen. Økonomien er styrket og vi har vært aktive i media, arbeidet med stands og ikke minst gjennomført et bredt nominasjonsarbeid.

Politisk regnskap 2014

Alt i alt har 2014 vært et svært godt år for Venstre i politiske saker. En lang rekke programpunkter er vunnet og mange er igangsatt. Vi ligger meget godt an til å kunne sjekke ut av denne kommunestyreperioden med så godt som fullt gjennomslag for vår politikk.

Sammen med årsregnskapet og budsjett ble sakene vedtatt fra et samlet årsmøte.

Valget gikk like greit og da ingen innkommende saker var på dagsorden gikk møtet etter hvert over til en sosial og hyggelig samling og takk til utgåtte styremedlemmer

Det nye 2015 styret består av:

Leder: Carl Otto Kielland
Nestleder: Niklas Cederby
Styremedlem: Maria Maraz
Styremedlem: Dagfinn Thorkildsen
Styremedlem: Brit Nilsen
Styremedlem: William Leonhardsen
Styremedlem: Rukhsana Kausar
Varamedlem: Victor Backe

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**