Ås Venstre godt representert på fylkesårsmøtet

Lokallaget bidro med fulltallig delegasjon, såvel som en delegat for Unge Venstre og fylkesleder Solveig Schytz. Fylkesårsmøtet var preget av god debatt og trivelig samvær med Venstrefolk fra hele fylket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**


Akershus Venstres fylkesårsmøte ble avholdt på Gardermoen 7. og 8. februar. Sentrale tema var behandling av program for det kommende Fylkestingsvalget, politiske uttalelser og arbeid med temaet Grønn Vekst som forberedelse til Landsmøtet. Lokallagsleder Eline Borger Rognli ble valgt som delegat til landsmøtet i Tromsø, og Jorunn Nakken ble valgt som varadelegat.

Ås Venstres delegasjon til Akershus Venstres årsmøte

Foto: Akershus Venstre

Fra venstre: Solveig Schytz, Maxime Compaore, Hilde Ekstrøm, Jorunn Nakken, Olav Østerås, Erling Wright Rognli, Martha Persdotter Hagbø, Eline Borger Rognli.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**