Venstre holder stø kurs i E8-saken

På dagens kommunestyremøte tok Venstres Øystein Nilsen til ordet for å ikke åpne for nye utredninger og omkamper om E8 i Ramfjord.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Venstre-representant Øystein Nilsen holdt i dag innlegg i kommunestyret om bygging av ny E8 i Ramfjord. Rødt fremmet forslag om å ombestemme seg om trasévalg, fra østre side av fjorden til vestre, og AP kom med et tilleggsforslag om at kostnadsberegninger skal avgjøre valget mellom de to alternativene.

Til dette svarte Nilsen at Venstre ikke vil være med på enda en forsinkende omkamp om valg av trasé, og at langsiktige løsninger for person-og varetransport inn til Nord-Norges største by må veie mer enn kroner og øre på kort sikt.

Venstre mener at østre trasé gir flest muligheter for videre utbedring av transportnettet i kommunen og regionen, med bedre muligheter for å både møte trafikken fra en framtidig Ullsfjordforbindelse og åpning for å bygge tunell gjennom Tromsdalstinden.

Venstre er klar over at det fins gode argumenter for begge de to alternativene, men vi står på tidligere vedtak, og har fokus på å få denne veien realisert snarest.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**