Slår ring om Tingvoll

Gunn Berit Gjerde, Foto: Steffen Falkevik

Miljøet ved Bioforsk Tingvoll står i fare for å bli avviklet. Regjeringen har vedtatt å slå sammen tre statlige forskingsinstitusjoner til en.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Med virkning fra 1. juli i år samles Bioforsk, Norsk institutt for skog og landskap og Norsk institutt for landbruks­økonomisk forsking i Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Parallelt med denne fusjonsprosessen arbeider Bioforsk med å redusere antall enheter. Forsking på øko­logisk landbruk er i dag fordelt på ulike fag­seksjoner rundt om i landet.

Et notat som er distribuert, men senere trukket tilbake, viser at planen er å avvikle miljøet på Tingvoll og samle alle stillingene på Ås og et par andre steder i landet. Tirsdag rykket Venstre-politikerne Iver Nordseth, Pål Farstad og Gunn Berit Gjerde ut mot sentraliseringsplanene. De frykter at miljøet på Tingvoll vil forsvinne dersom den fragmenterte organiseringen det legges opp til, blir gjennomført.

Bioforsk Tingvoll med sine 37 ansatte, er ett av altfor få tunge statlige kompetansemiljø på Nordmøre. Av de 37 ansatte er det hele 16 forskere med doktorgrad og en professor. Det sier seg selv at et tap av disse vil bety svært mye både for Tingvoll og Nordmøre.

Som i sykehussaken er det lagt opp til en stram tempoplan. Allerede 10. mars skal styret i Bioforsk avgi sin innstilling til framtidig organisering. 23 mars skal styret i det fusjonerte selskapet, NIBIO, avgjøre saken før Listhaug har det siste og avgjørende ordet.

Nå må politikere i alle politiske parti engasjere seg for å beholde kompetanse­miljøet på Tingvoll, et miljø som har blitt bygd opp siden den spede starten i 1987. Vi kan ikke godta at Nordmøre mister enda flere statlige arbeidsplasser og at sentraliseringsskruen tar enda noen omdreininger.

 

Kilde: Tidens Krav

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**