05.mars: Nominasjonsmøte i Eidsvoll Venstre

Torsdag 05.mars kl. 1830 starter nominasjonsmøtet i Eidsvoll Venstre. Det skal settes opp valgliste for kommunevalget 2015, og vedtas en politisk uttalelse om mål for valget – og om samarbeidsformer etter valget. Se innkallelsen og listeforslag her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Til: Medlemmer i Eidsvoll Venstre

Kopi: Akershus Venstre

INNKALLELSE TIL NOMINASJONSMØTE I EIDSVOLL VENSTRE

Sted: Rådhuset i Sundet. Kommunestyresalen
Dato: Torsdag 05.mars 2015
Tid: Kl. 1830

EÅM 01/15 Godkjennelse av innkallelse og dagsorden

EÅM 02/15 Valg av møtefunksjonærer

02.01 Vedtak av forretningsorden for møtet
02.02 Møteleder
02.02 Referent
02.03 Tellekorps
02.04 Protokollunderskrivere

EÅM 03/15 Åpning av nominasjonsmøtet, ved lokallagets leder

EÅM 04/15 Vedtak av politisk uttalelse om mål for valget 2015

04.01 Presentasjon av forslag til uttalelse
04.02 Debatt
04.03 Vedtak

EÅM 05/15 Oppsett av valgliste for Eidsvoll Venstre til kommunevalget 2015

05.01 Presentasjon av listeforslag, ved nominasjonskomiteens leder Per Aage Pleym Christensen
05.02 Debatt om nominasjonskomiteens arbeid
05.03 Forslag av kandidater
05.04 Presentasjon av kandidater, herunder støttetaler
05.05 Oppsett av valgliste
05.06 Fullmakt til styret til supplering av valgliste. Se innstilling.
05.07 Valg av tillitsvalgte for valglisten. Se innstilling.

EÅM 06/15 Avslutning av nominasjonsmøtet, ved lokallagets leder

Eidsvoll, 10.02 2015 Knut Bakkehaug, leder i Eidsvoll Venstre

INNSTILLINGER FRA NOMINASJONSKOMITEEN – EÅM SAK /0615

05.01. Innstilling til valgliste for Eidsvoll Venstre ved kommunevalget 2015:

1. Knut Bakkehaug, 1966 Siggerudhagan.
2. Sesselja Bigseth, 1975 Brennlia
3. Jo Bratrud, 1958 Dal
4. Kaja Helchie Østmo Evang, 1977 Dal
5. Geir-Ove Halvorsen, 1977 Brenntoppen
6. Lill-Marie Hammerstad, 1942 Eidsvoll
7. Tord Hustveit, 1992 Styri
8. Thomas Nilsen, 1977 Bøn
9. Kjetil Håkon Pettersen, 1954 Tunnelltoppen
10. Kristin Ringsby, 1970 Vilberg
11. Fredrik Risbø, 1986 Eidsvoll Verk
12. Carl Johan Rød-Johansen, 1967 Bårstad
13. Rune Slettebakken, 1977 Eidsvoll
14. Shoaib Suleman, 1997 Dal
15. Benedicte Tærud, 1975 Finstad
16. Tom Anders Tærud, 1979 Finstad

Nominasjonskomiteen vil fortsette sitt arbeid frem mot nominasjonsmøtet 05.mars.

05.06. Fullmakt til styret:

1. Styret i Eidsvoll Venstre gis fullmakt til å supplere listen med flere kandidater, satt opp i alfabetisk rekkefølge etter etternavn, frem til fristen for innlevering av valgliste.

2. Styret i Eidsvoll Venstre gis fullmakt til å supplere listen dersom noen av de nominerte velger å trekke seg eller gis fritak av valgstyret, etter at listen er innlevert.

05.07. Valg av tillitsvalgte til valglisten:

Tillitsvalgt: Knut Bakkehaug

Varatillitsvalgt: Kaja Helchie Østmo Evang.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**