Innlegg: Granly – et friskt pust?

I et intervju i EUB kritiserer KrFs 1.kandidat ved valget 2015, John Granly dårlig styring i Eidsvoll. Han mener politikerne må få tilbake styringsenergien. Venstres kommunestyrerepresentant svarer i et innlegg i EUB at Granly med sin kritikk rammer eget parti. Les innlegget her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Granly – et friskt pust?

Tidligere EUB-journalist John Granly tar opp igjen sin politiske karriere, kunne lokalavisen melde på lørdag. Han starter sin kampanje som ordførerkandidat friskt med å kritisere det flertallet KrF har støttet oppunder de siste to årene. Intet gleder oss i Venstre mer.

EUB siterer Granly på følgende: ” Bygda er i en vanskelig situasjon, mange mener at det skyldes dårlig styring, og da kan det vel ikke bli særlig verre med meg, sier Granly. – Politikerne er nødt til å ta tilbake styringsenergien i kommunen. Det er mange flinke folk i administrasjonen. Vi må få til et samspill, påpeker han.”

Venstre var med på å sette KrF inn i formannskapet etter valget i 2011. Venstre, KrF og Eidsvoll Demokratiske Bygdeliste var hver for oss for små til å få plass i formannskap eller hovedutvalg. Vi slo oss sammen. KrF som største parti fikk formannskapet, Venstre fikk ”utvalg for oppvekst og levekår”, mens EDB fikk plass i ”utvalg for næring, plan og miljø.”

KrF var med på budsjettforliket mellom Ap, Høyre, FrP og EDB for 2014-budsjettet. Da budsjettet ble underkjent av fylkesmannen og kom opp til ny behandling i formannskapet møttes Ap, Høyre og FrP i det nyopprettede finansutvalget. Der fjernet de alle forslagene til KrF og EDB. Uten at KrF protesterte. Til tross for den ublide behandlingen KrFs bidrag fikk, uttalte KrFs representant Tord Langmoen om 2015-budsjettet til EUB 08.12 2014 at ”Vi er glad for at de store partiene tar ansvar”. Nå sier altså John Granly, KrFs nye førstekandidat at ” mange mener at det skyldes dårlig styring”. Er det også dommen over KrFs eget bidrag til styringen?

Venstre har gått inn for å bevare skolene i Feiring og på Finstad. KrF har gått inn for å legge ned Finstadskolen. Venstre har kjempet for åpenhet og innsyn i politiske prosesser og beslutninger i Eidsvoll. Det ville være synd å påstå at KrF har støttet oss. Selv ikke finansutvalget, der opposisjonen ikke er med, ville KrF legge ned. Til tross for at budsjettsaker og viktig informasjon da ville blitt presentert i formannskapet – der KrF sitter med Venstres stemmer.

Venstre har i sine budsjettforslag og forslag i kommunestyret vist et alternativ for Eidsvoll. Som journalist og politisk interessert person burde John Granly for lengst ha oppdaget at det finnes et alternativ til den kursen som har vært ført i Eidsvoll siden forrige valg. Som hans eget parti har vært med på. Og som Granly nå kritiserer. Leter Granly i referatene i formannskapet etter KrFs alternativ, vil han lete forgjeves. Dessverre. Venstres konklusjon er at skal det finnes noe alternativ må vi inn i formannskapet selv.

Knut Bakkehaug, leder Eidsvoll Venstre
kommunestyrerepresentant

Innlegget stod på trykk i EUB 21.02 2015

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**