Bakkehaug: – Gjenta forsøket med valglokale på EVS!

04.september 2013 kunne elever på Eidsvoll Videregående med stemmerett i stortingsvalget avlegge forhåndsstemme på skolen sin. Venstre vil nå gjenta ordningen partiet foreslo i 2013 – og utvide den. Her kan du lese Venstres forslag til kommunestyret 10.mars.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Til ordfører Einar Madsen

Fra Knut Bakkehaug, kommunestyrerepresentant for Venstre

Interpellasjon om adgang til å forhåndsstemme på EVS

Etter forslag fra Venstre fikk elever på Eidsvoll Videregående Skole med stemmerett ved stortingsvalget i 2013 mulighet til å avlegge forhåndsstemme på EVS, ved at det ble åpnet et valglokale. Åpningstiden var kun 2 timer 04.september 2013 – men tiltaket var viktig.

For Venstre var og er det viktig å gi nye generasjoner mulighet til å slutte opp om og delta i det norske demokratiet. Ett viktig tiltak er å senke terskelen til valglokalet. Tiltaket som ble gjennomført i 2011; å opprette et valglokale på den videregående skolen i kommunen, og la elevene forhåndsstemme, er en start. Omfanget var imidlertid langt mindre enn Venstre ønsket. Vi så for oss at valglokalet på EVS skulle være åpent et par timer hver dag de siste to ukene før valget. Dermed kunne elevene forhåndsstemme når som helst, uten at dette ble koblet til den tradisjonelle skoledebatten som de fleste videregående skoler avvikler i løpet av valgkampen. Med mulighet til å forhåndsstemme kun én dag – og hvis det legges rett etter skoledebatten – minner det for mye om det prøvevalget man hadde tidligere. Med opplegget Venstre så for seg vil prøvevalget bli overflødig. Venstre ønsker at elever med stemmerett skal bli tatt på alvor, og få delta i det ordentlige valget, gjennom ordningen med valglokale for forhåndsstemming på vgs.

Venstre tok også forslaget opp i fylkestinget, fordi fylkeskommunen er skoleeier. Fylkestinget var positiv til en slik ordning.

Mange kommuner gjennomførte tilsvarende opplegg med valglokaler på videregående skoler. Omfanget varierte fra kommune til kommune. Skal fremtidige generasjoner lære å verdsette demokratiet, forstå det, og delta i det, bør ordningen med valglokale for forhåndsstemming på videregående skoler utvides. Ordningen Eidsvoll gjennomførte i 2013 var en minimumsløsning. Det er på tide å gi elevene et valglokale som er åpent mer enn to timer én dag.

Spørsmål:

– Vil ordføreren ta initiativ til at valgstyret gjentar ordningen med ordningen med valglokale for forhåndsstemming på EVS – for de av elevene med stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalget?

Forslag:

Kommunestyret ber valgstyret gjenta ordningen med ordningen med valglokale for forhåndsstemming på EVS – for de av elevene med stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalget.


Innkallelsen til kommunestyremøtet 10.mars vil bli lagt ut her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**