Imorgen: Møte i utvalg for næring, plan og miljø

Tirsdag 24.februar er det møte i utvalg for næring, plan og miljø kl. 1800 på rådhuset i Sundet. Blant sakene som skal behandles er trafikksikkerhetsplanen. En plan Venstre har foreslått å revidere. Se innkallelse og saksliste for møtet her, og les om Venstres forslag om trafikksikkerhetsplanen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Venstre er ikke med i dette utvalget. Hvem som er medlemmer kan du se her.

FORSLAG TIL SAKSLISTE:

DS 15/21 (14/3502) Gbnr. 132/36 -Eidsvoll verk -Vedtak: Oppføring av garasje – Godkjent

PS 15/13 (10/236) Offentlig ettersyn – Revisjon av trafikksikkerhetsplanen for 2015-2024.
Se Venstres forslag fra 2013 her, og svaret fra ordføreren her. Saken har også vært omtalt i EUB nylig.

PS 15/14 (14/1137) Ny behandling: Detaljreguleringsplan for Hurdalsjøen vannbehandlingsanlegg – Staviåsen – del av gbnr. 97/1, planforslag.

PS 15/15 (14/112) Detaljregulering for del av Mo gård gbnr. 92/15 og 677 m.fl. Eidsvoll kommune

PS 15/16 (14/668) Forslag til detaljreguleringsplan for Linnerudgården, Råholt – gbnr. 138/55 og 138/160.

PS 15/17 (15/484) Søknad om konsesjon på Trandum, gbnr. 206/2 i Eidsvoll. Søkere: Roger Holtet og Janne Amundsen, Minnesund.

PS 15/18 (14/2713) Gbnr. 15/260 – Klage på vedtak vedrørende oppføring av garasje

PS 15/19 (14/3260) Søknad om deling av Bjørnstad skog, gbnr. 233/14. Søker: Ove Melby, Feiring

PS 15/20 (14/3687) Søknad om deling av Minne, gbnr. 212/1 i Eidsvoll. Søker: Amund Harald Sandholt, Minnesund.

PS 15/21 (14/3984) Søknad om deling av Jørnstun Ås med Hellerud, gbnr. 161/1 og 2 og 163/22. Søker: John Kristoffer Aas, Eidsvoll.

PS 15/22 (14/3854) Søknad om godkjenning av plan for nydyrking på Berger, gbnr. 219/1 mfl. Søker: Ida Engh, Minnesund.

PS 15/23 (14/1210) Gbnr. 117/28 – Søknad om endring av tillatelse vedrørende fasade/tak

PS 15/24 () Eventuelt

RS 15/4 (15/430) Gbnr.233/164 – Feiring – Vedtak – Søknad om fradeling av 8 regulerte tomter – Godkjent m/vilkår

RS 15/5 (15/381) Gbnr. 63/163 – Minnesund – Vedtak Søknad om tillatelse til fradeling – Godkjejnt m/vilkår

RS 15/6 (15/666) Protokoll fra møte i viltnemnda 3. desember 2014

Innkallelsen og sakspapirene til møtet finner du her.

NB! Husk at møtet er åpent for publikum ved oppmøte, og at det ikke er TV-overføring eller overføring på internett fra møtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**