Imorgen: Møte i utvalg for oppvekst og levekår

Tirsdag 24.februar er det møte i utvalg for oppvekst og levekår kl. 1800. Merk at møtet foregår på Langset skole. Blant sakene som skal behandles er utbygging av nye legevaktlokaler, og fordeling av tilskudd til lag og foreninger. Se innkallelsen og sakslisten her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Kjersti Almåsvold er Venstres medlem i utvalg for oppvekst og levekår. Se oversikt over resten av medlemmene her.

FORSLAG TIL SAKSLISTE:

PS 15/7 (14/1626) Utbygging av nye legevaktlokaler med tre øyeblikkelig hjelp plasser og åtte nye sykehjemsplasser

PS 15/8 (15/40) Nedleggelse av Finstad skole og endring av opptaksområde for Ås skole i Eidsvoll kommune

PS 15/9 (15/449) Fordeling av tilskudd til lag og foreninger 2015

PS 15/10 (15/6) Søknad om tilskudd til Eidsvoll i Fokus 2015

PS 15/11 () Eventuelt

RS 15/28 (13/3730) Referat fra samarbeidsutvalgets møte ved Råholt ungdomsskole 11.12.14

RS 15/29 (15/58) Referat fra SU-møte ved Brensmork barnehage

RS 15/30 (15/58) Referat fra møte i SU ved Bønsmoen barnehage

RS 15/31 (15/19) Kontrollrapport skjenkebevilling – Sushi Asia Giang AS

RS 15/32 (15/23) Kontrollrapport – Salgsbevilling – Coop marked Feiring

RS 15/33 (15/23) Kontrollrapport skjenkebevilling – Coop ekstra Råholt

RS 15/34 (15/23) Kontrollrapport – Salgsbevilling – Kiwi Minnesund

RS 15/35 (15/23) Kontrollrapport skjenkebevilling – Rema 1000

RS 15/36 (15/19) Kontrollrapport skjenkebevilling – Brasserie Råh

RS 15/37 (15/19) Kontrollrapporter – Skjenkebevilling – Studio Safari

RS 15/38 (15/19) Kontrollrapport skjenkebevilling – Nebbenes kafeteria

RS 15/39 (15/19) Kontrollrapport – skjenkebevilling – Sundgården spiseri

RS 15/40 (15/19) Kontrollrapport skjenkebevilling – Kafe Henrik

RS 15/41 (15/19) Kontrollrapport skjenkebevilling – Letohallen Gard. Messe konf.

RS 15/42 (15/23) Kontrollrapport – Salgsbevilling – Rema 1000 Eidsvoll

RS 15/43 (15/23) Kontrollrapport – Salgsbevilling – Kiwi Eidsvoll

RS 15/44 (15/23) Kontrollrapport skjenkebevilling – Rimi Råholt

RS 15/45 (15/23) Kontrollrapport – Salgsbevilling – Coop marked Hammerås

RS 15/46 (15/19) Kontrollrapport – skjenkebevilling – China House

RS 15/47 (15/19) Kontrollrapport – skjenkebevilling – Hansstuen spiseri

RS 15/48 (15/19) Kontrollrapport – skjenkebevilling – Feiringklinikken

RS 15/49 (15/19) Kontrollrapport – skjenkebevilling – Mama Mia

RS 15/50 (15/23) Kontrollrapport – Salgsbevilling – Coop Prix

RS 15/51 (15/23) Kontrollrapport salgsbevilling – Kiwi Råholt

Du kan lese innkallelsen og sakspapirene her.

NB! Husk at møtet er åpent for publikum ved oppmøte, og at det ikke er TV-overføring eller overføring på internett fra møtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**