Program

Foto: Bern Hauge

Gloppen Venstre sitt program for perioden 2015-2019.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 

Gloppen Venstre sitt program for perioden 2015-2019 kan du lese her: Eit grønt og liberalt Gloppen

 

Dei lokale programma viser kva Venstre vil og står for lokalt. For utfyllande informasjon om Venstre sin politikk viser vi til:

Sogn og Fjordane Venstre sitt program 2015-2019,
“Folk først i Framtidsfylket”
Venstres stortingsvalprogram 2013-2017,
“Fridom. Framtid. Fellesskap.”
Venstres prinsipprogram,
“Fridom og rettferd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**