Styremøte februar 2015

Tilstede: Yousuf Gilani, Eidi Ann Hansen, Hosayn Fely, Linda Jakobsen, Lars Andre Landås, Ulla Nordgarden, Kjell Hausmann

1. Konstituering
a. Leder Yousuf Gilanu
b. Politisk nestleder Lars A. Landås (utarbeide politikk og organisere formidling av politikk)
c. Org. nestleder Ida M. Brown (arrangere møter og generell medlemspleie)
d. Kasserer: Eidi Ann Hansen
e. Nettansvarlig: Ulla Nordgarden (drammen.www.venstre.no), Yousuf Gilani/Lars Andre Landås hovedansvarlig for Facebook, resten av gruppa deltar ca 1 gang i uka.
f. Det opprettes lukket gruppe på Facebook til styrediskusjoner.

2. Medlemsmøter
a. Arealplanøte 9 februar
b. Programmøte 16 februar
c. Generelt; annonsere møtene bedre, gjennom Facebook og f.eks DT. Invitere andre organisasjoner, andre ressurspersoner.

3. Kommunevalg 2015.
a. Aktivitetsplan. Ulla Nordgarden sender ut forslag til datoer for en valgkampmøte.

4. Møtekalender; 9 mars, 13 april, 4 mai, 1 juni, 17 august, 7 september, 5 oktober, 9 november, 7 desember
5. Valgkampmaterialer. Har kjøpt telt, roll-uo og beach flag. Hva som skal kjøpes inn ekstra tar valgkamputvalget opp.
6. Eventuelt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**