Slik vil Venstre løse infrastrukturutfordringene i Tromsø

Næringsforeningen i Tromsøregionen arrangerte denne uken debatt med temaet «Hvordan tenker politikerne å løse infrastrukturutfordringene i Tromsø?». Venstres Morten Skandfer svarte at vår hovedprioritet er et bedre kollektivtilbud, fordi det gir flere valgmuligheter og bedre trafikkflyt for alle.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Morten Skandfer er Venstres fjerdekandidat til kommunevalget. Skandfer har gjennom denne bloggen markert et sterkt engasjement for samferdsel og byutvikling i Tromsø, og denne uka representerte han Venstre i samferdselsdebatt hos Næringsforeningen.

Her sa han at Venstre arbeider for at kommunen skal overta bussdriften i Tromsø, for å utvikle et bedre og mer helhetlig kollektivtilbud. Venstre mener at det er mye som kan gjøres, fra opprustning av holdeplasser til utbygging av kollektivfelt og lavere billettpriser, for at bussen kan bli en miljøvennlig og effektiv konkurrent til privatbilismen.

– Man får plass til 50 matpakkekjørere i en buss, hvis bussen kommer. Alle som må kjøre bil, og det er veldig mange av dem, som har kompliserte leveringsruter med barn og voksne på morgenen og på ettermiddagen, de må kjøre bil. Men alle vi andre som kan ta buss bør ha et tilbud som tar oss bort fra de store bilkøene, sier Skandfer.

Hele debatten finner du her. Skandfers innlegg er helt i starten av videoen, men vi anbefaler å se de andre dyktige og engasjerte debattantene, som også vil ha bussen ut av bilkøene og bedre veier i Tromsø. Vi er enige med Kristin Røymo (AP) om at tverrpolitisk samarbeid er nødvendig for å få fortgang og oppslutning for de nødvendige, men kostbare løsningene som trengs. Venstre har en ambisjon om å bidra til tverrpolitiske løsninger i store saker, som et samferdselsløft for Tromsø utvilsomt er, og denne debatten la ingen demper på vår samarbeidsvilje.

Du kan lese mer om Tromsø Venstres samferdelspolitikk i programmet vårt her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**