Bærum Venstre vil sikre filmparken på Jar

Bærum Venstre ønsker at Bærum også i framtida skal være en næringspark for kultur- og filmbransjen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

DSC_1866-Even_Schjenken Bærum Venstre ønsker at film- og kulturbransjen skal få mulighet til å eie området og forvalte dette. Bærum kommune bør vurdere å kjøpe eiendommen og legge til rette for videre utvikling og drift av området.

Næringslivet er ikke bare olje og finans. Kulturfeltet er et område i vekst og blir stadig viktigere for folk i hverdagen. Det er viktig at Bærum kommune deltar aktivt og legger til rette for at kommunen også får arbeidsplasser innen kultur.

Filmparken er i dag en næringspark for filmbransjen. I dag har de ca. 40 selskaper som leietakere. Disse omfatter fagområder som spenner fra filmarbeidere til produsenter innen kinofilm, reklamefilm, dokumentarer, TV-produksjoner og musikk. Foruten flere produksjonsselskaper finnes også utstyrsleverandører og en kafé hvor ideer utveksles og bransjefolk møtes.

Filmparken er en videreutvikling av det området som Norsk Film AS i sin tid opparbeidet. Stedet skal søke å være et grunnlag for nyetableringer i bransjen og bidra til opprettholdelse og utvikling av det aktive produsentmiljøet.

Bærum Venstre ønsker at kommunen skal være aktivt med for å bevare og videreutvikle området til det beste for kulturen.

Uttalelse 2 fra Årsmøtet i Bærum Venstre 2015

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**