En raus og inkluderende innflytterkommune

Bærum Venstre ønsker at Bærum Kommune i kommende valgperiode, i solidaritet, øker sitt mottak av flyktninger, og da særlig fra Syria.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Syriske flyktninger. Bærum Kommune har ressurser på mange plan, blant annet et Flyktningkontor med årelang oppsamlet kompetanse og et meget sterkt faglig team av profesjonelle medarbeidere.
Kommunen har sagt ja til å bosette til sammen 177 flyktninger i inneværende år; dette inkluderer blant annet en tilleggsanmodning fra Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDI) på 10 enslige mindreårige som barnevernet bosetter.

Verden opplever nå den største flyktningkrisen siden andre verdenskrig; 51 millioner mennesker er på flukt, derav enormt mange barn. 1.3 millioner barn har måttet flykte fra sitt hjemland Syria.

Flyktningkontoret må således tilføres økonomiske ressurser til å kunne håndtere en økning. Bærum Venstre ønsker, i et mulig samarbeid med andre politiske partier i kommunen, å gå i dialog med Flyktningkontoret og også IMDI om dette spørsmålet, for perioden 2015 – 2019.

Uttalelse 3 fra Årsmøtet i Bærum Venstre 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**