Baklengs inn i fremtiden?!

Foto Karin Frøyd

Vår påtroppende ordfører mener flertallet i kommunestyret går baklengs inn i framtiden. Jeg oppfatter Langfjell som er flink kar og ønsker ham lykke til som ordfører. Men jeg er usikker på hvilken vei han mener fører til fremtiden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Langfjell mener vi ikke kan si nei til videre utredning. Husk at videre prosess nå er at Regjeringen på bakgrunn av KVUen og høringsuttalelsene tar beslutning om konsept som skal planlegges videre. KVUen anbefaler fast veiforbindelse Horten-Moss. Langfjell stemte ikke for å forkaste bro og tunnel slik de nå foreligger. Betyr det at Langfjell støtter anbefalingen i KVU med bro mot KJV?
AS Norge har satt ambisiøse mål å redusere de nasjonale utslippene samt nullvekstmål i biltrafikken. Utredningen viser at bro- og tunnelkonseptene mot Horten gir både økte utslipp og vesentlig økt biltrafikk gjennom Horten. Støtter Langfjell bro og tunnel når han samtidig mener at «Høyre er utrolig opptatt av klima og miljø»?
Jeg tror på Langfjell da han sier han ikke ønsker å rasere KJV. Dette forsterkes av at han i kommunestyresak 23/14 fikk flertall for følgende:
«Horten kommune avviser eventuelle trasévalg som medfører åpne linjeføring (bro) på Karljohansvern, over Horten Sentrum eller på Langgrunn.»
Betyr det da at Langfjell ikke støtter bro og tunnel mot Horten? Eller er kunstige øyer, anlegg på KJV og trafikkryss i Horten, med 45.000 kjøretøy per dag ikke del av vedtaket?
Og for å sitere Langfjell: «Når alle uansett er enige om klima og miljø, og at en rasering av KJV er uaktuelt, så burde vi ha fått et enstemmig vedtak». Betyr ikke dette at Langfjell burde ha sagt nei til bro og tunnel mot Horten, slik konseptene foreligger i KVUen?
Jeg håper at Langfjell kan oppklare hvilken vei han mener fører til framtiden. Er veien til fremtiden å gå baklengs eller å ta til Høyre?
Niklas Cederby
Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**