Kommunestyret: – Endelig live-streaming!

Knut Bakkehaug jubler over at det endelig blir live-streaming av kommunestyremøtet 10.mars. Selv om det er i regi av Høyre. Han stusser imidlertid over at Høyre gjør dette nå: – I fjor var Høyre med på et unødvendig budsjettvedtak om å kutte bevilgningen til slike møter, sier Bakkehaug.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Høyre la ut en melding på sin Facebook-side 09.mars om at partiet har fått klarsignal fra ordfører Einar Madsen (Ap) om å gjøre et forsøk med live-streaming fra kommunestyret 10.mars: “Eidsvoll Høyre vil teste ut live streaming på kommunestyremøtet i morgen. Du kan følge møtet på lenken under. Mer info kommer på bloggen vår www.eidsvollhoyre.no i løpet av dagen.
Ordfører Madsen har godkjent uttestingen såfremt det ikke forstyrrer møtet. Det takker vi for.”

Bakkehaug jubler – og stusser
Venstres kommunestyrerepresentant Knut Bakkehaug jubler over at Høyre har tatt et privat initiativ – men stusser likevel over partiets handlemåte. Bakkehaug mener at Høyre burde stått hardere på i budsjettkoalisjonen for å sikre pengene til TV-overførte møter. – Vi fikk en henvendelse via formannskapets sekretær i 08-tiden mandag morgen, og det er positivt at partiene blir informert,
sier Bakkehaug. I og med at Høyre og Venstre har hatt en felles historie i denne saken ville Bakkehaug satt pris på å bli informert på forhånd.

Han reagerer på at man må inn på Høyres nettside for å se live-streamingen. – Ordfører Madsen burde bidratt til at streamingen skal foregå på nøytral grunn da han ga sin tilladelse, sier Bakkehaug.

Knut Bakkehaug i Eidsvoll Venstre

Foto: Venstre

Høyre hoppet av
Bakkehaug vil ikke at det skal fremstå som om Venstre er mot initiativet fra Høyre, men mener velgerne bør være klar over Høyres krumspring i saken. – La meg først slå fast at ingen kan være mer fornøyd enn Venstre med at det endelig blir live-streaming fra kommunestyret i Eidsvoll. Dette har Venstre foreslått siden 2011, sier Bakkehaug, og fortsetter: – Vi har til og med tatt initiativ sammen med Høyre for å få gjennomført dette. Han minner om at Aps ordfører Einar Madsen var positiv til forslaget. Men så lett skulle det ikke bli. Kommunestyret ville i oktober 2013 se Venstres forslag i sammenheng med budsjettet – og Høyre hoppet av saken. Venstre ble alene om å stemme for et forslag om å gjøre et prinsippvedtak – av hensyn til borgernes innsyn i og åpenhet rundt de politiske prosessene i folkevalgte organer.

Vedtatt i budsjettet – så tatt ut igjen
I budsjettforslagene for 2014 var det ikke bare Venstre som foreslo å sette av penger til TV-overføring av møter fra folkevalgte organer. Alle partier gjorde dette. Budsjettforslaget som ble vedtatt med stemmene fra Ap, Høyre, FrP, KrF og EDB hadde også penger til dette tiltaket. Men dette budsjettet ble underkjent av fylkesmannen.

– Da flertallspartiene la frem et nytt budsjett i mars, inneholdt forslaget en rekke kutt, deriblant midlene til TV-overføring, forteller Knut Bakkehaug. Han mener at kuttet var unødvendig fordi fylkesmannen foreslo at kommunestyret kunne dekke et relativt beskjedent underskudd ved å ta pengene fra disposisjonsfondet.

– Venstre var det eneste partiet som fulgte fylkesmannens anbefaling, noe også varaordfører Terje Teslo (SP) bekreftet i siste formannskapsmøte. Men fordi partiene bak budsjettvedtaket i desember 2014 ikke fulgte denne anbefalingen ble det gjort en rekke kutt Venstre mener er unødvendige, deriblant TV-overføringen fra kommunestyret, sier Bakkehaug.

Hadde Høyre kjempet like hardt for TV-overførte møter som Venstre, ville de bidratt til å skjerme lave beløpet, sier Bakkehaug. Han synes det er synd at Høyre mener åpenhet og innsyn i politiske prosesser er avhengig av kroner og øre.

– Venstre er positive til åpenhet og innsyn i politiske prosesser og vedtak. Vi er positive til privat initiativ, og Høyres initiativ er positivt. Men skal alle partier stille med webkameraer i kommunestyret? Det hadde vært mer ryddig å få det inn i ordentlige rammer, avslutter kommunestyrerepresentant Knut Bakkehaug.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**