Kunnskapsbyen

Venstre har ambisjoner for skolen. Barn som vokser opp i Kristiansand skal forvente en skole med høy kvalitet – både faglig og sosialt. Dette krever flere og bedre lærere. Lærere som får lov til å være lærere, og som jevnlig får mulighet til faglig påfyll og videreutdanning. Alle barn er ulike og har ulike forutsetninger. Likevel er alle flinke til noe, og den offentlige skolen skal være en arena der alle får utviklet og utnyttet sitt potensial, samtidig som de stilles krav til. Venstre har tro på det lokale mangfoldet og vil utvikle Kristiansandsskolens særpreg, blant annet gjennom fokus på den lokale og regionale kulturen, naturen, historien og samtiden.

Utdanningsinstitusjoner som Mediehøgskolen Gimlekollen, BI, Ansgar Teologiske Høgskole og Universitetet i Agder er viktige for byen. Å tilrettelegge for disse kompetansemiljøene er en sentral oppgave for kommunen i samarbeid med institusjonene. Universitetet i Agder er et av universitetene med raskest voksende studentmasse. Dette er utelukkende positivt for byen. Det er derfor en viktig oppgave for Kristiansand å integrere universitetet og studentene i bybildet.

Samspillet mellom næringslivet og kunnskapsinstitusjonene i regionen er viktig, og gir mulighet for verdiskaping og utvikling både innen eksisterende og nye områder. Innen reiseliv og kulturbasert næringsliv har Kristiansand noen av de ledende merkevarene i landet, samtidig som det i regionen gjennomføres sentral forskning på området. Dette er viktig for kommunen både som et bo- og arbeidsmarked, og som et attraktivt turistmål.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**