Storbyen

Venstre vil utvikle Kristiansand sine urbane kvaliteter. Storbyen er i vekst og i endring. Det betyr at vi må sette fokus på hvordan Kvadraturen og sentrumsnære områder utvikles, både i forhold til bolig, handel og kultur. Sentrum av en storby som Kristiansand skal være levende, åpen, vakker og grønn.

Byutvikling handler både om å utvikle nytt og om å bevare gammelt særpreg. Det betyr at vi må åpne for økt utnyttelse i noen av byens kvartaler, mens andre må bevares. Kommunen er i vekst og vi trenger nye boliger både i og utenfor sentrum. Skal Kvadraturen leve, må den ha rom for alle typer mennesker. God tilgang til sjø og natur, grønne lunger og trygge bomiljøer, er viktige kvaliteter å ta vare på. Sørlandsparken og Kvadraturen har hver sine kvaliteter som er positive for kommunen. Vi må sørge for en regulering av områdene som sikrer at plasskrevende produksjon og handel kan ligge i Sørlandsparken, mens småhandel og kontorer får plass i sentrum.

Kristiansands rolle som regionshovedstad er viktig. Kommunikasjonen til og fra kommunen handler både om gode og trygge veier – og om et reelt kollektivtilbud. Å være regionsenter stiller krav om ansvar for å tilrettelegge for et næringsliv med sterke internasjonale tilknytninger. Kristiansand skal være en pådriver for utvikling og samarbeid i hele regionen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**