Tirsdag 10.03: KOMMUNESTYREMØTE

I morgen kl. 1800 møtes kommunestyret til møte på rådhuset i Sundet. Venstre har sendt inn interpellasjon om å gjenta forsøket med valglokale på EVS, samt spørsmål om Eidsvolls klima- og energiplan ble lagt i skuffen. Flere viktige saker skal behandles. Se sakslisten her. Det blir privat livestreaming av møtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Knut Bakkehaug representerer Venstre i kommunestyret.

Du kan lese Venstres interpellasjon om å gjenta forsøket med valglokale på Eidsvoll Videregående Skole her.

Du kan lese spørsmålet om Eidsvolls klima- og energiplan ble lagt i skuffen her.

I tillegg har Mette Kjelland Limbodal (Ap) en interpellasjon om fylkesvei 33 og sikkerhet for innbyggerne i Feiring. Les interpellasjonen hennes her.

FORSLAG TIL SAKSLISTE:

PS 15/19 (08/1186) Kommuneplanens arealdel 2015-2026 – Sluttbehandling

PS 15/20 (15/40) Nedleggelse av Finstad skole og endring av opptaksområde for Ås skole i Eidsvoll kommune

PS 15/21 (15/669) Overordnet beredskapsplan for Eidsvoll kommune

PS 15/22 (14/1368) Felles saksframlegg. Eierstrategi for Digitale Gardermoen IKS for 2015

PS 15/23 (14/112) Detaljregulering for del av Mo gård gbnr. 92/15 og 677 m.fl. Eidsvoll kommune

PS 15/24 (11/5254) Utbyggingsavtale gbnr. 95/74,130

PS 15/25 (15/615) Kontrollutvalgets årsrapport for 2014

PS 15/26 (15/329) Pål Brogeland (H) – søknad om fritak fra politiske verv resten av perioden

PS 15/27 () Interpellasjoner og spørsmål (se øverst i artikkelen).

RS 15/1 (15/442) Protokoll kontrollutvalget Eidsvoll 09.02.15

RS 15/2 (12/1209) Kontrollrapport 2014 vedørende skatteoppkreverfunksjonen for Eidsvoll kommune

RS 15/3 (15/529) Referat fra ØRU styremøte 13. februar

Innkallelsen og sakspapirene kan du lese her.

For en gangs skyld blir det live-streaming fra kommunestyremøtet. Høyre har fått ja fra ordfører Einar Madsen (Ap) for sitt eget private forsøk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**