Luftmåling er viktig!

Holmen Asker, Ivar Knai - Asker Venstre

I Budstikka 23. januar uttaler Asker kommune ved kommuneoverlegen at det ikke er behov for måling av luftkvaliteten i Asker sentrum og viser til måling i Bærum. Asker Venstre tror imidlertid det er viktig å få kunnskap om lokale forhold – ikke minst fordi en av landets mest trafikkerte veier går tvers igjennom sentrum av Asker.

Asker sentrum vil i årene fremover være gjenstand for store endringer. Ny barneskole, et stort antall nye boliger og økt næringsutvikling. I sum betyr dette at flere både bor og har sitt daglige virke i Asker sentrum. Samtidig vet vi at luftkvalitet er svært viktig for både helse og miljø. Risikoen er åpenbar for utsatte grupper som astmatikere og lungesyke. Men vi vet stadig mer om at risikoen også er til stede for alle andre. Det påvirker vår helse i større grad enn man tidligere har vært klar over.

Situasjonen i dag er at vi ikke vet hvordan det står til med luften i Asker sentrum – et sentrum som har andre topografiske og bygningsmessige betingelser enn Sandvika, der det måles i dag. Vi har ikke kunnskap som gjør at vi kan vurdere det eventuelle behovet for tiltak som for eksempel økt trykk på å skifte ut oljefyrer, økt innsats for å skifte ut kommunale biler med null-utslippsbiler eller behovet for å regulere tungtransporten på særlige belastede dager.

Asker kommune er dermed ikke i posisjon til å gjøre lokale tiltak for å sikre god luftkvalitet – fordi vi ikke har kunnskap om lokale forhold. Det er uheldig, særlig når vi vet at mulighet for naturlig luftutskiftning avhenger av lokale forhold som bygningsmasse, topografi og vindforhold.

Marit H. Meyer, nestleder i Asker Venstre

Les innlegget i Budstikka her

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**