Oppvekst og Kultur

Foto: Morten Skåningsrud

Hurdal skole og kultursenter gir meget gode muligheter for en god og trygg skole kombinert med en styrking av aktivitetsmulighetene for alle innbyggerne i bygda.

Venstre vil:

  • Ha økt fokus på innholdet i skolen og på tiltak som skaper et godt læringsmiljø og mestring for elevene
  • Forsterke satsingen på videre- og etterutdanning til lærere innen Hurdalsskolens satsingsområder, og der det er behov for spesiell kompetanse
  • Gjennomføre tiltak som motvirker mobbing
  • Følge opp Hurdalskolen gjennom prioritering av vedtatte satsingsområder
  • Gi mulighet for fortløpende inntak av barn i barnehagene i bygda
  • Stimulere til folkehelsetiltak for alle
  • Øke støtten til frivillige organisasjoner og inngå flere samarbeidsavtaler
  • Økt satsing på ungdomsklubben og ungdomsmedvirkning
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**