Verdens mest effektive og miljøvennlige sjøtransport

Club Med 2 som seiler på vinden., Foto: Wikimedia commons/gnuckx

Venstre mener Norge kan bli den ledende eksportør av ferdig utviklet, testet og utprøvd grønn maritim miljøteknologi og fartøyer til alle verdens land og flåter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Vi kan vise vei ved å utvikle og implementere teknologi og løsninger for hvordan skipsfarten kan bruke nullutslipps­teknologi å bli betydelige grønnere. Norge skal bli en foregangsnasjon.

Det viktig at vi legger til rette for at Norge kan etablere en miljøvennlig og effektiv kystfart, der kystflåten helt eller delvis er drevet med batterier, hybrid, LNG eller andre miljøvennlige drivstoff. Venstre vil ha en ”Grønn Finansieringsmodel” for nybygg med lav eller nullutslippsteknologi innen den norske kystflåten og for den norske fergeflåten. For å etablere verdens mest effektive og miljøvennlige sjøtransport i norske farvann må hele den norske maritime verdikjeden løfte sammen. Myndigheter, lasteiere, speditører, rederier og leverandører. Norge kan etablere verdens mest effektive og miljøvennlige fartøyer.

Mange fergesamband er egnet for elektrifisering. Venstre mener staten må samordne anbudene for ferger og hurtigbåter og stille krav om teknologi for minimalt med utslipp. For eksempel bygges nå verdens første elektriske bilferge i Norge og settes i drift på E39 Lavik – Oppedal i 2015. For å nå målet om 40% kutt i utslipp av klimagasser innen 2030 må det legges til rette for strøm i fra land ved alle større havner langs kysten i Norge også for å kutte unødvendige store lokale utslipp.

Venstre mener vi kan bruk norskekysten som «inkubator» for ny miljøvennlig teknologi og ta en ledende posisjon i dette nye voksende, grønne markedet. Venstre ser at de store omstillingene som er nødvendig globalt for å nå utslippsmålene, kan gjøres til Norges fordel.

 

Fylkesstyret i Møre og Romsdal Venstre
06.03.2015

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**