Folkeavstemning?

Foto: Christoffer Biong

Det er to forskjellige, men overlappende hovedgrunner, som brukes for å ønske folkeavstemning for å avgjøre eventuell ny kommestruktur på Hadeland. For det første argumenteres det for at kommunestruktur en så spesiell, viktig og partipolitisk nøytral sak at det er behov for en rådgivende folkeavstemning for å avgjøre saken. Slik jeg oppfatter det, er det dette Gran og Lunner AP bruker som bakgrunn for sine valg. De uttrykker også en frykt for at saken, hvis den ikke skal behandles ved folkeavstemning, kommer til å overskygge andre saker i valgkampen og således vil kunne føre til at velgerne velger «feil». Lunner venstre mener dette er å undervurdere velgerne. Hvis vi får en valgkamp der partiene forteller velgerne hva vi mener om kommunestruktur og alle de andre viktige sakene som kommer, så vil alle velgerne veie partiene opp mot hverandre og gjøre et, for dem, riktig valg. Lunner venstre mener at en ny kommune i Viggadalen, gir borgerne de beste mulighetene for gode tjenester i framtida. Hvis dette er en veldig viktig sak for deg og du er veldig uenig, så bør du naturligvis stemme på et annet parti til høsten!

Den andre hovedgrunnen er mistillit til vårt representative demokrati. Når Gran Bygdeliste skiver i Hadeland 4/3 at «politikk er alt for viktig til at den kan overlates til noen få politikere», så gir de denne mistilliten et ansikt. Det er nærliggende å spørre om hvilke andre saker som er for viktige til å kunne bli behandlet i vårt representative demokrati?

Ulf Oddvar Rogneby, Lunner Venstre

 

Hør også debatt mellom Øyvind Kvernvold Myhre og Ulf Rogneby på NRK Hedmark/Oppland (32 min. 45 sek.)

http://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-hedmark-og-oppland/DKOP02004815/10-03-2015#

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**