Nytt styre 2015

foto: Venstre

Grunnet Kjetil Dallands bortgang ser det nye styret til Narvik
Venstre slik ut:

Konstituert leder: Gro Helene Klingenberg
Konstituert nestleder: Marit Rønning Birkely
Sekretær: Oda Holmstad
Kasserer: Thor Johnsen
Styremedlem: Ruben Strømsnes
Styremedlem: Cato Olsen

1.vara: Jan Klingenberg
2.vara: Inge Rolland

Konstitueringene gjelder til årsmøtet i januar 2016.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**